top of page
Floral Ladies
Neuscorrectie

NEUSCORRECTIE

Algemene informatie over neuscorrectie

Een neuscorrectie heeft een blijvend karakter, en kan meer zelfvertrouwen geven.
Het uitvoeren van een neuscorrectie is een behandeling om de uitwendige vorm van de neus te veranderen en/of te verkleinen, tevens kan de vorm van de neuspunt gecorrigeerd worden. De kromming van de neusrug kan rechtgemaakt worden en/of een scheefstaande neus kan rechtgezet worden. Verder is het ook mogelijk om functionele klachten te verminderen zoals een neusverstopping. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds individueel beoordeeld te worden tijdens de behandeling.

De behandeling

 

In de meeste gevallen is het mogelijk de huidsneden - en later dus ook het litteken - aan de binnenkant van de neus te leggen. Door deze huidsnede is het mogelijk het skelet van de neus, dat uit kraakbeen en een benig (bot) gedeelte bestaat, te corrigeren.


Over het algemeen wordt bij een neuscorrectie geen uitwendige huidsnede gemaakt. De sneetjes liggen over het algemeen in het inwendige van de neus en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is er een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen.


Afhankelijk van de correctie van de behandeling kan er onder plaatselijke verdoving of algehele anesthesie (narcose) worden behandeld

Na afloop van een neuscorrectie

Na afloop van de behandeling wordt de neus vervolgens verbonden. In de neus worden tampons aangebracht, die tevens zijn bedoeld om nabloedingen tegen te gaan. Wanneer het benige gedeelte van de neus is gecorrigeerd krijgt men een zogenaamd neuskapje aangemeten ter bescherming van de neus.
Bij een correctie van de neuspunt wordt vaak voor een "open" benadering gekozen. Er ontstaat dan een bijna onzichtbaar litteken tussen de neusgaten. Over het algemeen kunt u dezelfde dag weer naar huis. Kleine en/of grote neuscorrecties worden poliklinisch of in dagverpleging uitgevoerd.


Na de behandeling vallen pijnklachten over het algemeen erg mee, in de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig opgevuld zijn door middel van tampons zodat men gedurende deze periode alleen maar door de mond kan ademen. Het is echter mogelijk dat er na de behandeling een forse zwelling ontstaat ter hoogte van de zoals bijvoorbeeld van de oogleden. Deze zwelling houdt enkele dagen aan. Na de behandeling wordt over het algemeen een pleisterverband of neuskapje aangebracht om de neus te beschermen. Deze wordt gemiddeld één a twee weken gedragen. De eventuele na-zwelling die na het verwijderen van dit verband of kapje aanwezig is kan gedurende enkele maanden aanhouden.

Risico's & Complicaties bij een neuscorrectie

Zoals bij elke operatieve ingreep bestaat er een altijd de kans op een bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing, weefselversterving, gevoelloze huid of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat.

Eindresultaat van een neuscorrectie

Een neuscorrectie geeft een blijvend resultaat. De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar tevens door de weefselkwaliteit van de neus. De ingreep biedt over het algemeen verbetering maar meestal geen perfectie. Vaak geeft een neuscorrectie meer zelfvertrouwen.


In de handen van de meest ervaren chirurg is het mogelijk dat voor de patiënt het resultaat toch tegenvalt. In bepaalde gevallen kan er dan een tweede operatie noodzakelijk zijn.

Tot slot

Een neuscorrectie is zeer individueel en behoort tot een van de moeilijkste operaties in de plastische chirurgie. Het is raadzaam uw verwachtingspatroon duidelijk kenbaar te maken en deze uitvoerig met de uitvoerend chirurg te bespreken. Hij of zij kan dan beoordelen of uw verwachtingspatroon reëel, en technisch uitvoerbaar is. Als u nog vragen heeft, is het beste deze alvast op te schrijven, zodat u deze niet kunt vergeten te stellen tijdens het desbetreffende consult.

neusbrug en tip.jpeg
Tarieven

Tarieven

Kleine Neuscorrectie

Inclusief algehele anesthesie/narcose/verdoving

Vanaf € 2.500,- tot 3500,-

Grote Neuscorrectie

Inclusief algehele anesthesie/narcose/verdoving

Vanaf € 4.500,-

Voor en na foto's

VOOR EN NA FOTO'S

insert_4030655642.png
na_insert_4030655642.png
insert_ffd5f26fca.png
na_insert_ffd5f26fca.png
bottom of page