top of page
Verzekerd Fit Girl
Buikwandcorrectie

BUIKWANDCORRECTIE

Algemene informatie over een Buikwandcorrectie

De huid op de onderbuik kan door verschillende oorzaken slap zijn of uitgerekt. Zwangerschap, extreem gewichtsverlies en/of veroudering van de huid op de onderbuik zijn daar de oorzaken van. Met behulp van een buikwandcorrectie ook wel buikwandplastiek genoemd kunnen we dat herstellen.

Bevindt het huidoverschot zich alleen onder de navel, dan kan er worden volstaan met een mini-buikwandcorrectie. Is de buikwand in zijn geheel verslapt, dus ook de huid en tevens de spieren boven de navel, dan is een totale buikwandcorrectie de beste oplossing. Bij deze ingreep wordt het huidoverschot verwijderd en de navel naar boven verplaatst. Een buikwandcorrectie is een grote medische ingreep waarvoor u meestal een nacht moet blijven.
Een buikwandcorrectie kan u een beduidend plattere buik geven. Maar deze ingreep is geen oplossing tegen overgewicht. Bent u te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst een dieet te volgen en zo veel mogelijk af te vallen. Het resultaat van de operatie zal daarna aanzienlijk beter zijn.

Het consult voor een Buikwandcorrectie

Tijdens een eerste consult komt alles aan de orde wat van belang is en met de behandeling te maken heeft, welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode daarna.

Tijdens dit consult bekijkt de chirurg of u geschikt bent voor een buikwandcorrectie. De chirurg zal u vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u eventueel gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunners moet er minimaal een week voor de behandeling worden gestopt. De chirurg zal u tevens vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn, vervolgens kan er dan worden aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen.

Onze consulenten geven u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de nacontroles. Neemt u het besluit om tot een behandeling over te gaan, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die door u wordt ondertekend.

De behandeling van een Buikwandcorrectie

Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor in uw medisch dossier. Een buikwandcorrectie wordt te allen tijde uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose/verdoving) door een ervaren plastische chirurg. De chirurg maakt als eerste een licht gebogen horizontale snede boven de schaamheuvel, daar vanuit wordt de huid en het vet tot aan de ribben losgemaakt, terwijl de navel op de onderliggende spierlaag blijft vastzitten. Zo nodig worden de uitgerekte buikspieren bij elkaar en op de oorspronkelijke plaats teruggebracht. Het overtollige aan huid en het teveel aan vet wordt verwijderd en de navel wordt op zijn nieuwe locaties vastgehecht. Deze behandeling duurt gemiddeld twee uur.

Anesthesie / Narcose / Verdoving bij een buikwandcorrectie

Een buikwandcorrectie wordt te allen tijde onder algehele anesthesie uitgevoerd. Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten onze chirurgen met speciale narcosemiddelen werken, deze helpen voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en/of moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per persoon.


Tot op het moment waarop u ons verlaat, wordt u begeleidt door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw chirurg.

Na afloop van een buikwandcorrectie

Na de operatie is de buikhuid verbonden en ligt u met gebogen heupen in bed. Dat is nodig om de spanning op de wondranden te verminderen. Er komen twee drains (slangetjes) uit uw buik om eventueel wondvocht en/of bloed af te voeren. Over het algemeen worden deze drains de dag na de operatie al verwijderd verwijderd.

U mag ons weer verlaten op het moment dat uw plastische chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. U kunt dan weer naar huis, echter mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand bi u hebt die u naar huis kan brengen.

Napijn bij een buikwandcorrectie

Doordat uw buikspieren opnieuw aan elkaar gezet zijn, kunt u na de ingreep pijn en ongemak ervaren tijdens het hoesten, lachen en/of persen.
De eerste twee weken na de ingreep zijn nodig om de buikwand te genezen, u kunt het beste in deze tijd rust houden, er mag in ieder geval geen zwaar lichamelijk werk verricht worden. Na deze periode kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten en na zes weken kunt u weer volledig uw werkzaamheden uitvoeren en/of gaan sporten.

In de eerste maanden kunnen de littekens nogal rood van kleur zijn, echter na deze periode zullen ze meer en meer de kleur van de huid gaan aannemen en steeds minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de littekens rechtstreeks aan de zon bloot te stellen kunnen deze inbranden en daardoor voor altijd zichtbaar blijven. Houdt de littekens zo veel mogelijk bedekt en/of smeer ze dik in met een hoge beschermingsfactor. Na het eerste jaar is het verstandig om de littekens regelmatig aan de zon bloot te stellen, hierdoor worden deze minder zichtbaar.

Resultaat na een buikwandcorrectie

Hebt u een reële verwachting van het eindresultaat, de behandeling geeft te allen tijde een duidelijk zichtbare en voelbare verbetering.
Pas wanneer de zwellingen grotendeels zijn verdwenen kunt u het resultaat het beste beoordelen. Het uiteindelijke resultaat zal echter pas zichtbaar zijn nadat de operatiewonden en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn, Dit zal pas na ongeveer een jaar na de operatie zijn.
De incisies (insneden) die gemaakt worden om een buikwandcorrectie te kunnen uitvoeren worden na het verwijderen van het overschot aan huid zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden zoveel mogelijk verborgen in de bestaande In de eerste maanden na de behandeling kunnen de littekens nogal rood en vurig zijn. Echter zullen deze hierna meer en meer de kleur van de huid gaan aannemen. Tijdens de eindcontrole worden er wederom foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

          

Risico's en complicaties bij een Buikwandcorrectie

Als eerste is het raadzaam om enkele weken voor en na de behandeling te stoppen met roken.
Net als bij de meeste medische ingrepen bestaat er het risico van een allergische reactie op verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen en/of pleisters. Het is echter mogelijk, ondanks het feit dat er steriel wordt gewerkt er een kleine kans is dat er een infectie ontstaat. De kans hierop is echter klein, gemiddeld tussen de 1 en 2%.
Bij iedere grote medische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. In enkele gevallen is er sprake van een verstoorde wondgenezing en/of een nabloeding, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en/of blijvende gevoelloosheid in een gedeelte.
In de eerste maanden kunnen de littekens nogal rood van kleur en vurig zijn, echter hierna zullen deze meer en meer de kleur van de huid gaan aannemen en minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de zon kunnen ze ‘inbranden' en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Houdt de littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor.

Littekens bij Buikwandcorrectie

Voordat u een buikwandcorrectie overweegt moet u zich goed realiseren dat u altijd met littekens te maken zult krijgen. Het litteken loopt dwars over de onderbuik van de ene heup tot aan de buitenkant van de andere heup. Meestal wordt de navel opnieuw vastgehecht, zodat rond de navel ook een litteken ontstaat. Uiteraard doen onze ervaren plastisch chirurgen hun uiterste best de littekens zoveel mogelijk binnen de ‘bikini-grens' te houden.

Een buikwandcorrectie kan u een beduidend plattere buik geven. Maar deze ingreep is geen oplossing tegen overgewicht. Bent u te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het resultaat van de operatie zal daarna aanzienlijk beter zijn.

Resultaat van een Buikwandcorrectie

Meteen na de ingreep is al duidelijk te zien dat uw buik veel platter is geworden. Het eindresultaat is pas één jaar na de operatie te beoordelen. Ondanks de flinke littekens zijn de meeste mensen heel blij met het resultaat. Een buikwandcorrectie geeft het beste resultaat als u voor de operatie op uw streefgewicht bent. Soms is het dus nodig om eerst af te vallen.

Tijdens de eindcontrole worden foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Tarieven

Buikwand 5.jpeg
Tarieven

Buikwandcorrectie (klein)
Onder lokale/plaatselijke anesthesie/narcose/verdoving.
Vanaf € 2.000,- tot 2800,-

Onder algehele anesthesie/narcose/verdoving.
€ 2.400,- tot 3.200,-

Buikwandcorrectie (groot)
Onder algehele anesthesie/narcose/verdoving.
Inclusief één ligdag.
Vanaf € 3.400,- tot 5.600,-

VOOR EN NA FOTO'S

Buikwand 2.jpeg
insert_b804383dda.png
na_insert_b804383dda.png
insert_a4ff86669d.png
insert_e19f1eaa41 (1).png
na_insert_a4ff86669d.png
na_insert_e19f1eaa41.png
Voor en na foto's
bottom of page