top of page
Beenstrekken Yoga stelt
Liposculptuur

LIPOSCULPTUUR

Waarom Lipomatic / Liposoft Liposculpture?

De chirurg kan de ingreep op een ontspannende manier uitvoeren zonder daarbij fysieke kracht te moeten hanteren die normaal bij een klassieke liposuctie/liposchulpture/liposculptuur wel van toepassing is.
De precisie van de beweging blijft gelijk , van bij de start tot het einde van de ingreep, met hierbij tevens het voordeel dat men mag spreken van een verkorte tijdsduur in vergelijking met de klassieke vorm.
Het principe om het vet eerst vloeibaar te maken door infiltratie, laat toe het vetweefsel te aspireren zonder daarbij de omliggende weefsels te breken.


Hierdoor wordt de postoperatieve verzorging tevens ingekort:

• Minder bloeding

• Minder oedeemvorming

• Snellere recuperatie voor de patient

• Beter aspect voor de huid en mooier resultaat van de huid

De frequentie van de trillingen zijn dezelfde als diegene die worden gebruikt in TENS apparatuur.
Hierdoor wordt het comfort verhoogd, tevens wat betreft locale anesthesie/verdoving/sedatie.
Na meer dan 10 jaar en 1000 wetenschappelijke discussies over heel de wereld heeft zich tot op heden nog geen tegenspraak voorgedaan.

 

Liposculptuur, liposculpture, liposuctie.

Vibrasoft Liposculpture smelt uw overtollige vet direct en definitief weg!

Voor dames en heren die niet gelukkig zijn met hun figuur, er is nu de ideale oplossing.

Algemene informatie over een Liposculpture behandeling.

Dikke dijen, heupen, love handels, buik, maag, bovenarmen en zelfs een dubbele onderkin kunnen op betrekkelijk eenvoudige en vooral snelle pijnloze manier verholpen worden. Vibrasoft liposculpture is een hoog geperfectioneerde vorm van de intussen goed ingeburgerde, maar verouderde liposuctie. Verschil tussen Liposuctie en Liposculpture Het grote verschil met de klassieke liposuctie is dat met deze nieuwe methode alleen het vet wordt weggezogen. De verouderde techniek van de liposuctie beschadigt veelal omliggend weefsel en het bloedvatennet omdat men erg hard moet zuigen om het vet mee te krijgen.
Met de nieuwe Vibrasoft Liposculpture Techniek is er veel minder zuigkracht nodig omdat het vet door het serum al is opgelost. Er doen zich relatief minder onderhuidse bloedingen en/of zware kneuzingen voor.
Tevens stimuleert de vibratie nieuwe aanmaak van collageen in de huid, zodat deze beter samentrekt en een strakkere resultaat geeft. Er is minder nazorg nodig en het is bijna pijnloos. Het resultaat is ook veel mooier. Aan een gewone liposuctie houdt de patiënt soms nog rare bobbels of golvingen over. Dat is met deze nieuwste techniek uitgesloten. Voordelen van VibraSoft Liposculpture

 • Minder schade door een selectieve, veilige behandeling: alleen het vloeibaar gemaakte vet wordt verwijderd. De bloedvaten en zenuwen blijven intact.

 • Geen risico op ribbelvorming (het zogenaamde golfplaateffect)

 • Het verwijderen van het vloeibare vet gebeurt subtieler.

 • Het werk van de plastisch chirurg is artistieker omdat hij het figuur optimaal vorm kan geven, u krijg dus een figuur op maat. Vibrasoft Liposculture veroorzaakt een lifting van de huid, afhankelijk van de kwaliteit van de huid en op om het even welke plaats van het lichaam, zelfs daar waar de huid broos en zeer fijn is. Beste prijs kwaliteit verhouding Centre Esthetique stelt dat u nergens dezelfde kwaliteit voor dezelfde (lage) prijs zal krijgen dan verkregen via onze bemiddelingdie. Wij beweren dat u nergens dezelfde behandeling conform de kwaliteitsregels zoals wij die hanteren zult krijgen. Hieronder vindt u een "checklist" waaraan een privé-kliniek minimaal dient te voldoen. Kijk en vergelijk met de door onze concurent aangeboden offertes!

 • Uitvoerige mondelinge en schriftelijke informatie over de door u gewenste en te ondergane behandeling. U weet precies wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.

 • Schriftelijke en medische goedkeuring door een gecertificeerde en geregistreerde plastisch chirurg/arts.

 • Een heldere, schriftelijke behandelingsovereenkomst / offerte, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Achtergrondinformatie over de behandelend plastisch chirurg/arts en zijn expertise.

 • Een schriftelijke behandelingsovereenkomst waarin precies staat vermeld wat u mag verwachten.

 • Moderne behandelkamers voorzien van alles wat nodig en gewenst is en die bovendien ruimschoots voldoen aan de eisen van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen.

 • Al het te gebruiken instrumentarium en steriel materiaal wordt gesteriliseerd volgens de strenge en hoge standaard van een gecertificeerde sterilisatieafdeling van een ziekenhuis, conform de wettelijke eisen. 

Onze Chirurgen / Artsen

Centre Esthetique bemiddeld en adviseerd uitsluitend erkende esthetisch / plastisch chirurgen, die  bovendien gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van een pijnloze Liposculpture behandeling. Zij werken met de laatste nieuwe VibraSoft Liposculpture techniek waardoor u de behandeling ervaart als een soort onderhuidse massage die uw ontsierende vetophopingen doen verdwijnen. De specialisten geadviseerd door Centre Esthetique verrichten vele honderden behandelingen per jaar en hebben er inmiddels enkele duizenden tot volle tevredenheid uitgevoerd. Met recht kunt u hen dus specialisten noemen.
Kies het beste voor uzelf.

Het Consult

Tijdens dit consult komt alles ter sprake wat met de behandeling te maken heeft; welk resultaat u mag verwachten en de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en een duidelijke uitleg over de behandeling.
U heeft dit gesprek met een ervaren consulente plastische chirurgie die al uw vragen kan beantwoorden en zal beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor de behandeling . De consulente zal vragen naar uw medische achtergrond en medicijngebruik en of er geen contra-indicaties zijn om de behandeling te ondergaan. Dit zal uitvoerig besproken worden met de behandelend arts.
De consulente zal tevens vragen wat uw verwachtingen en wensen zijn.
U krijgt tijdens dit intakegesprek een vrijblijvende behandelovereenkomst mee die voorziet in een advies en offerte. Tevens krijgt u een medische vragenlijst mee die u dient in te vullen en te ondertekenen, deze zal tevens door de behandelend arts ter goedkeuring worden ondertekend.

De behandeling

Op de dag van de ingreep bent u verplicht om gewoon te eten en drinken, tenzij onder algehele (roesje) narcose behandeld wordt . U wordt verzocht (dient) 1 week voorafgaand aan de behandeling te stoppen met roken en het nuttigen van alcolhol.
De ingreep zal bij ons over het algemeen onder plaatselijke verdoving plaatsvinden tenzij u kiest voor algehele narcose (roesje) . 
Voorafgaand aan de behandeling wordt u gewogen en worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. De arts zal de te behandelen zones nauwkeurig aftekenen. Na het desinfecteren zullen de plekken waar de incisies gemaakt zullen worden eerst door de arts worden verdoofd met behulp van kleine verdovende injecties.
Nadat de verdoving is ingewerkt , worden de incisies gemaakt. Met een dunne canule wordt vervolgens de infiltratievloeistof ingespoten. Nadat de verdoving is ingewerkt kunnen de vetcellen op een subtiele wijze worden weggezogen . De canules zijn aangesloten op een vacuümpomp waardoor het vet kan worden weggezogen. Het weggezogen vet wordt opgevangen in een zogenaamde vetbeker. Het wegzuigen van het vet wordt door de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen van de infiltratievloeistof kan door sommige mensen als onaangenaam worden ervaren.
Aan het einde van de behandeling vraagt de arts u te gaan staan zodat de arts het resultaat kan bekijken en eventueel nog kan ‘sculpturen’.
Na de behandeling worden de insteekopeningen met verband afgedekt en wordt u geholpen met het aantrekken van een elastische broek. Het dragen van deze elastische broek zorgt er voor dat de huid zich weer kan aanhechten aan de spierlaag en er derhalve een egaal resultaat zal ontstaan. Tevens zal het de zwelling verminderen. De ingreep duurt afhankelijk van het aantal locaties gemiddeld 3 kwartier tot 2,5 uur. In verband met de risico’s kunnen wij per behandeling maximaal 5 zones behandelen, echter aleen onder algehele narcose (Roesje). 

 

Na de ingreep

De incisies worden niet gehecht aangezien het herstel van binnenuit het mooist is en u derhalve bijna geen zichtbare littekentjes overhoudt aan de ingreep. U zult na de behandeling de eerste uren nog last hebben van ‘nalekken ’van de infiltratievloeistof uit de insteekopeningetjes. Deze vloeistof vangen wij op door verbanden tussen de panty en huid aan te brengen, deze kunt uzelf thuis verschonen. Het is raadzaam om in de auto en thuis op een celstof matje te zitten en te liggen. Aangezien u een plaatselijke verdoving heeft gehad bent u direct weer mobiel en kunt u derhalve zelf naar huis rijden. Vanwege de subtiele manier van wegzuigen van de vetcellen en het snelle herstel , is het voldoende de panty 2 weken dag- en nacht te dragen.

 

Napijn en Herstel

De verdoving werkt nog een paar uur door na de behandeling. U kunt wat ongemak ervaren veroorzaakt door de bloeduitstortingen en stijfheid , hiervoor kunt u een lichte pijnstiller als Paracetemol gebruiken.( géén aspirine). Het behandelde gebied kan de eerste dagen gevoelig en blauw zijn, dit is een heel normaal verschijnsel. Het is raadzaam de eerste dagen veel water te drinken zodat u het overtollige vocht sneller kwijtraakt. Het is belangrijk in beweging te blijven zodat de spieren soepel blijven. De meeste zwellingen zullen na een aantal weken afnemen. U kunt na 2 dagen uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Resultaat

Het herstel na een liposculpture neemt tijd in beslag. U zult niet direct het resultaat zien aangezien het behandelde gebied gezwollen is. Na een aantal weken is de meeste zwelling verdwenen en zullen uw verbeterde contouren zichtbaar zijn. Het definitieve resultaat is voor de arts na 6 maanden goed te beoordelen. Na 6 maanden neemt uzelf contact op met onze kliniek om een afspraak te maken voor de nacontrole. Tijdens deze nacontrole maakt de arts de na-foto’s voor in uw medisch dossier.

Risico’s en complicaties

Zoals bij iedere operatie zijn er ook tijdens én na een liposculpture risico’s, bijwerkingen en complicaties mogelijk zoals bijv. zwelling, bloeduitstortingen, infecties en een tijdelijk doof gevoel van de huid. Ernstige complicaties zoals trombose komt zeer zelden voor aangezien u direct weer mobiel bent na de ingreep door de plaatselijke verdoving.


Wij danken u voor het in Centre Esthetique gestelde vertrouwen.

 

WAARSCHUWING
Er zijn veel klinieken die gebruik maken van zogenaamde cosmetische chirurgen. Wij wijzen u erop dat dit geen beschermde titel is. Iedere huisarts mag zich cosmetisch chirurg noemen. Centre Esthetique werkt alleen samen met klinieken en ziekenhuizen waar gecertificeerde, geregistreerde plastische chirurgen/artsen met vele jaren ervaring op hun vakgebied aan zijn verbonden en die werken met de laatste nieuwe Vibrasoft Liposculpture techniek waardoor u de behandeling ervaart als een soort onderhuidse massage die uw ontsierende vetophopingen doen verdwijnen.

Forum

Bezoek ook eens een "Forum" om met uw eigen ogen de ervaringen te lezen van behandelde cliënten, dit zijn onafhankelijke ervarings platvormen van mensen die behandeld zijn door verschillende klinieken, danwel een keuze te maken waar of door wie u behandeld wilt worden. U zult ervaren hoeveel tevreden cliënten wij inmiddels hebben behandeld, en daar zijn wij met recht trots op!

Echter is er altijd wel iemand die niet geheel tevreden is en dat betreuren wij, soms voldoet het behaalde resultaat niet geheel aan het verwachtings patroon van een cliënt, echter is men niet tevreden tijdens de na-controle (6 tot 8 maanden) dan wordt de eventuele correctie vanzelfsprekend kosteloos uitgevoerd.

Onze chirurgen zijn gespecialiseerd in vervrouwelijkende lichaamsoperaties. Zij zijn een bijzonder competent en ervaren plastisch chirurgen en hebben jaren wetenschappelijk onderzoek verricht. Zij werken zowel in een algemeen ziekenhuis als in een privépraktijk.
Onze Chirurgen zijn deskundig wat betreft het vervrouwelijken van uw figuur. Of u nu op zoek bent naar een borstvergroting, bilvergroting, heupvergroting of liposculptuur, wij kunnen u helpen.

Tot slot

Ook als u geen gebruik maakt van onze aangeboden diensten, wensen wij u veel wijsheid bij het maken van uw keuze, bij deze een paar tips.                           

 • Let altijd goed op of u te maken hebt met een plastisch chirurg/ Arts met ruime ervaring op zijn vakgebied 

 • Indien u met een ervaren plastische chirurg/arts te maken heeft controleer dan of hij of zij staat ingeschreven in het B.I.G register in Den Haag.

Lipomatic.png
Lipo 8.jpeg
Lipo 7.jpeg
images(2).jpeg
Lipo 5.jpeg
lipo.png
Tarieven

Tarieven

1 zone € 1.000,-    Inclusief plaatselijke verdoving. voorheen €1.195,-  

2 zone's € 1.895,- Inclusief plaatselijke verdoving. voorheen €1.995,-

3 zone's € 2.690,- Inclusief plaatselijke verdoving.

4 zone's € 3.385,- Inclusief plaatselijke verdoving.

5 zone's € 3.980,- Inclusief plaatselijke verdoving.

Prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde hoeveelheid overtollig vet.

Uit veiligheidsoverwegingen; niet meer als vijf zone's per behandeling.
Zones zijn; heupen, billen, lovehandels, maag, onderkin, buik, taille, bovenbenen, kuiten, bovenarmen, ect.

De gehele rug zijn 3 zone's € 2.690,- onder algehele narcose € 3.090,- 

Onder algehele narcose /anesthesie/verdoving 

1 zone   € 400,- extra toeslag, totaal € 1.400,-

2 zone's € 400,- extra toeslag, totaal € 2.295,-

3 zone's € 400,- extra toeslag, totaal € 3.090,-

4 zone's € 400,- extra toeslag, totaal € 3.785,-

5 zone's € 400,- extra toeslag, totaal € 4.380

Lipo 4(1).jpeg
insert_706768b4ca.png

VOOR EN NA FOTO'S

Lipo 2.jpeg
insert_056a686b34.png
na_insert_056a686b34.png
na_insert_706768b4ca.png
na_insert_8dc41c61fe.png
insert_8dc41c61fe.png
Voor en na foto's
bottom of page