top of page
Model in Bikini
Borstcorrectie

BORSTCORRECTIE

Borstcorrectie

Als u niet tevreden bent over de omvang van uw borsten, of uw borsten niet in een goede verhouding staan tot de rest van uw lichaam, is een borstcorrigerende ingreep een goede en veilige oplossing. Of het nu een borstvergroting, borstverkleining of een borstlift betreft, bij Centre-Esthetique krijgt u het juiste advies op maat.

Bij het maken van een keuze uit de vele aangeboden operaties, is kennis hierover essentieel en bepalend hoe de patiënt dit ervaart. Een BIG geregistreerde plastische chirurg met vele jaren ervaring op dit gebied zal met u de mogelijkheden op dit gebied doornemen en u de juiste zorg bieden. Centre-Esthetique gebruikt uitsluitend de beste kwaliteit siliconenimplantaten zoals Natrelle (voorheen McGhan) Mentor of Eurosiliconen.

 

Twijfelt u nog over uw ideale cupmaat, implantaatgrootte en -vorm?

Met een 3D-simulatie kunt u tijdens het 3D-consult uw lichaam visualiseren en virtueel kiezen uit een breed scala implantaattypes en -maten. 

3D-simulatie lichaamsvervrouwelijkende operatie

De implantaten zijn geprogrammeerd met de specificaties van de fabrikant, dus u kunt virtueel verschillende maten en modellen ‘passen’ en zien hoe ze u zouden staan.

 

Hoe nauwkeurig is de 3D borstvergrotingssimulatie?

We hebben ervaren dat het erg nauwkeurig is. Het meet het volume nauwkeurig en geeft u een zeer goede voorspelling van de maat die u zult krijgen. Als u al een aanzienlijk volume borstweefsel hebt of een lift nodig hebt, kan het iets minder accuraat zijn. Het is ook een heel nuttig communicatiemiddel tussen chirurg en patiënt.

Boek nu uw 3D-simulatieconsult 

Onze chirurgen zijn gespecialiseerd in vervrouwelijkende lichaamsoperaties. Zij zijn een bijzonder competent en ervaren plastisch chirurgen en hebben jaren wetenschappelijk onderzoek verricht. Zij werken zowel in een algemeen ziekenhuis als in een privépraktijk.

Onze Chirurgen zijn deskundig wat betreft het vervrouwelijken van uw figuur. Of u nu op zoek bent naar een borstvergroting, bilvergroting, heupvergroting of liposculptuur, wij kunnen u helpen.

Centre-Esthetique zet zich graag in om uw wens  zo bereikbaar mogelijk te maken.

Natrelle 1.jpeg
Mentor_JnJ_logo.png
Logo Eurosilicone.jpeg
3D-simulation-body-feminisation-surgery-
Borstverkleining

BORSTVERKLEINING

 

Wie komt er in aanmerking voor een borstverkleining

Wanneer de borst is uitgegroeid kunt in aanmerking komen voor een verkleinende operatie. Dit is niet afhankelijk van de leeftijd, maar eerder van de ontwikkeling van het lichaam. Wanneer er op jonge leeftijd sprake is van extreem snelle groei, kan er al eerder voor een borstverkleining worden gekozen. Er wordt vaak voor een borstverkleining gekozen als er lichamelijke klachten zijn die samenhangen met te zware borsten. Zo wordt door grote borsten vaak rugpijn, nekpijn en schouderklachten ervaren en er kunnen zich problemen voordoen wat betreft de kledingkeuze. Bij een borstverkleining wordt een deel van de huid en het klierweefsel verwijderd. De borsten zullen daardoor steviger en kleiner worden. In de meeste gevallen zal tevens de tepelhof worden verkleind en worden de tepels omhoog geplaatst. Een borstverkleining is een zware ingreep die altijd littekens geeft.

De ingreep van een borstverkleining

Als eerste tekent de arts de plaatsen af waar de incisies worden geplaatst. Vervolgens wordt er aan de onderkant van de borsten de incisies gemaakt. De plastisch chirurg kan hierdoor aan de onderzijden van de borsten huid- en klierweefsel verwijderen. Om de borsten een natuurlijk uiterlijk te geven wordt er ook een incisie van de tepel naar de onderkant van de borst gemaakt. Deze twee incisies vormen samen het ankervormige litteken. Vervolgens wordt de tepel hoger geplaatst waarbij de tepelhof verkleind kan worden. De ingreep duurt ongeveer twee uur en gebeurt onder algehele narcose.
Net als elke operatie brengt een borstverkleining risico’s met zich mee. De kans bestaat op infecties en een nabloeding. De effecten van de narcose of een gestoorde wondgenezing kan voor de patiënt heel vervelend zijn.

Na afloop van een borstverkleining

Na één tot twee dagen mag u weer naar huis. De eerste week na de borstverkleining dient u rustig aan te doen, alleen zeer lichte werkzaamheden zoals administratief werk kunt u doen. Na ongeveer 3 weken kunt u de meeste van uw normale werkzaamheden weer hervatten. Bukken, tillen en met uw armen boven uw hoofd reiken dient u de eerste periode te vermijden. Het is van belang dat u de eerste weken dag en nacht een stevige sportbeha draagt zodat de borsten weinig kunnen bewegen en goed worden ondersteund. Na ongeveer 6 weken kunt u het sporten weer hervatten en lichamelijk zware arbeid verrichten.

Het kan voorkomen dat na een borstverkleining de borsten toch weer in omvang toenemen, dit kan komen door bijvoorbeeld gewichtstoename, pilgebruik of door een zwangerschap. Borstvoeding geven na een borstverkleining is niet in alle gevallen meer mogelijk. Wanneer er veel melkklierweefsel rondom de tepel is verwijderd is het geven van borstvoeding aanzienlijk kleiner.

Het eindresultaat van een borstverkleining

Uw borsten zullen na de ingreep hard en gezwollen zijn. Na ongeveer 3 weken is het resultaat zichtbaar. Ook zullen de littekens op de borsten enigszins zichtbaar blijven. Het is van belang de eerste periode na de borstverkleining de littekens goed te beschermen tegen de zon.

Wordt een borstverkleining vergoed door uw zorgverzekeraar?

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van een borstverkleining is afhankelijk welke cupmaat u heeft en de mate van de klachten. Dit is altijd in overleg met uw ziektekostenverzekeraar.

Borstvkl 4.jpeg

Tarieven

 

Opname ziekenhuis Inclusief; algehele narcose en één ligdag: € 3.000,-

Borstvkl 3.jpeg

VOOR EN NA FOTO'S

insert_3ae856f4dd.png
na_insert_3ae856f4dd.png
insert_374a71af01.png
na_insert_374a71af01.png
Borstlift

BORSTLIFT

 

Wat is een borstlift

Bij een borstlift wordt er tijdens de behandeling de overtollige huid van de borst verwijderd en het borstweefsel hoger geplaatst tevens wordt ook de tepel verplaatst. Vrouwen van wie de borsten zijn verslapt door bijvoorbeeld gewichtsverlies, zwangerschappen, borstvoeding en de zwaartekracht, komen voor deze operatie in aanmerking.

Wanneer is een borstlift gewenst

Indien het volume van de borsten is afgenomen en er vervolgens een verslapping van de huid optreedt is een borstvergroting niet voldoende om tot een mooi resultaat te komen. Een borstlift kan dan een eventuele oplossing bieden. Bij deze ingreep zal de arts zich met name richten op het verkleinen van de huidenveloppe. De borst zal onvermijdelijk toch een beetje verkleind worden bij het uitvoeren van de borstlift. Daarom is het in sommige gevallen raadzaam dit in combinatie te doen met implantaten zodat er toch een vergrotend effect wordt bereikt.


De borstlift is net als een borstverkleining een zware ingreep. Deze operatie vindt altijd plaats onder algehele narcose en duurt ongeveer 1 uur. Via een incisie (snede) rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (als het ware een anker) wordt de tepel verplaatst en de overtollige huid verwijderd. Indien een implantaat wordt gebruikt is er zelden een snede in de borstplooi nodig en is het litteken dus aanzienlijk korter.

Waar wordt de prothese geplaatst

Afhankelijk van uw lichaamsbouw en het soort implantaat, wordt het implantaat achter of voor uw borstspier geplaatst. Na de operatie worden uw borsten stevig ingetaped en krijgt u een sportbeha aangemeten. De hechtingen zijn oplosbaar dus deze lossen vanzelf op. Het is van groot belang om het de eerste week zeer rustig aan te doen. Vanaf de tweede week kunt u weer lichte werkzaamheden gaan hervatten, maar u mag niet bukken, tillen of met uw handen boven het hoofd reiken.

Na afloop van de behandeling

U moet gedurende een periode van 6 weken dag- en nacht een stevige sportbeha dragen , zodat de borsten weinig kunnen bewegen en goed worden ondersteund. Na ongeveer 6 weken kunt u weer beginnen met sporten en/of zware werkzaamheden verrichten.


Risico’s en/of complicaties
Zoals bij elke operatie brengt ook deze ingreep bepaalde risico’s met zich mee. Zo bestaat er een mogelijkheid tot nabloeding en/of infecties. De effecten van een narcose of een gestoord genezingsproces kunnen ook heel vervelend zijn voor de patiënt. Ook is het mogelijk dat uw gevoelverlies krijgt in de tepels en in sommige gevallen kunt u geen borstvoeding meer geven. Bij een borstlift worden de tepels verplaatst. De melkklieren kunnen hierbij worden beschadigd en er bestaat dus een kans dat geen borstvoeding meer gegeven kan worden na een borstlift. Het resultaat van een borstlift kan deels weer tenietgedaan worden door een zwangerschap of het geven van borstvoeding.

De Behandeling

Vlak vóór de behandeling tekent de chirurg op uw borsten het huiddeel af dat verwijderd dient worden. Deze ingreep kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de grootte van uw borsten. De plastisch chirurg maakt altijd eerst de tepel en de tepelhof gedeeltelijk los. Hierdoor blijft een goede bloedvoorziening bestaan. Bij een klein huidoverschot wordt alleen de huid langs de rand van de tepelhof verwijderd en kan de tepel op zijn plaats blijven. Bij een groter huidoverschot wordt de huid rondom de tepelhof en ook aan de onderzijde van de borst weggenomen. Vervolgens wordt het overblijvende weefsel weer gemodelleerd tot een “nieuwe” borst , de tepel wordt hierbij tevens omhoog geplaatst.

Eindresultaat

Hoewel het eindresultaat niet direct zichtbaar is kunt u na de operatie vrijwel direct zien dat uw borsten zijn veranderd. Vaak staat de huis van de borsten nog wat strak en gespannen. Ook kan de borst blauw, beurs of gezwollen zijn. In het begin zullen de littekens nog goed zichtbaar zijn maar na verloop van tijd zullen deze meer de kleur van de omliggende huid aannemen. Uiteindelijk zullen de borsten strakker zijn en minder hangen.

Tarieven

Borstlift
Opname ziekenhuis Inclusief; algehele narcose en één ligdag.
€ 3.000,-

Borstlift inclusief nieuwe protheses
Opname ziekenhuis Inclusief; algehele narcose en één ligdag.
€ 4.250,-

VOOR EN NA FOTO'S

Tepel(hof) correctie
na_insert_c074d4afe4.png
na_insert_a58446143a.png
insert_a58446143a.png
insert_c074d4afe4.png

TEPEL(HOF) CORRECTIE

 

Algemene informatie over een tepelcorrectie

U komt in aanmerking voor een correctie van de tepelhof wanneer u de vorm, afmeting en/of de aanwezigheid van een ingetrokken tepel wilt corrigeren.

Tijdens het consult wordt besproken hoe een tepelcorrectie uitgevoerd zal worden. Bij een ingetrokken tepel worden de melkgangetjes die de tepel naar binnen trekken losgemaakt. Bij een tepelhofverkleining wordt een gedeelte van de gepigmenteerde huid rondom de tepel verwijderd. Indien de tepelhof gezwollen is, kan dit gecorrigeerd worden door het verwijderen van het klierweefsel onder de huid. De incisies worden gehecht met hechtmateriaal dat gedeeltelijk vanzelf oplost. De overige hechtingen worden na 1 week verwijderd.


De eerste week na de behandeling dient u rustig aan te doen. Eén week na de behandeling komt u voor de nacontrole en kunnen de hechtingen worden verwijderd. Na ongeveer 3 weken kunt u uw normale werkzaamheden weer oppakken en rustig aan weer met sporten beginnen.

Bij een tepelhofverkleining zal er een cirkelvormig litteken om het tepelhof ontstaan. Bij een tepelcorrectie zullen de littekens niet of nauwelijks zichtbaar zijn.


In de meeste gevallen kan men na een tepelhofcorrectie nog gewoon borstvoeding geven, maar vanwege de operatie rondom de melkgangetjes kan de arts dit nooit garanderen.
De ingreep kan zowel onder plaatselijke verdoving als algehele narcose plaatsvinden

Borst 7.jpeg

Tarieven

Opname ziekenhuis Inclusief; algehele narcose en één ligdag.
€ 1.200,-

Borstvergroting

BORSTVERGROTING

 

Algemene informatie over een borstvergroting

Er kunnen verschillende redenen zijn om een borstvergroting te overwegen. Sommige vrouwen hebben van nature aanleg voor kleine borsten en anderen zijn na een zwangerschap het volume in de borsten verloren. Met behulp van implantaten kan het volume van de borsten in verhouding worden gebracht met het lichaam. Voor het resultaat is uw eigen lichaam het uitgangspunt, maar ook de gebruikte implantaten spelen hierbij een grote rol. Zo is het goed te weten dat er verschillende modellen en vormen zijn, en heeft elk implantaat zijn specifieke eigenschappen. Zo bestaat er een ronde prothese en de druppelvormige , anatomische prothese. Onze artsen werken voornamelijk met de Natrelle ( voorheen Mc Ghan) protheses. Wanneer er voor de operatie weinig vetweefsel aanwezig is waardoor de bovenrand van de prothese minder goed afgedekt blijft, kan er het best voor een anatomische prothese worden gekozen. Zo krijgt de borst de meest natuurlijke vorm en tekent de protheserand minder onder de huid. Na de operatie bestaat er een kleine kans dat de protheses draaien, bij de anatomische prothese kan dit resulteren in een afwijkende borstvorm. Deze herstellende ingreep is een niet gedekt risico. Goede informatie en een uitgebreide passessie kunnen u helpen bij het kiezen van de ideale vorm en maat.

Implantaten (protheses)

Natrelle (Voorheen McGhan)
Vooral in de anatomische modellen is de keuze enorm. De hiervoor speciaal ontwikkelde matrix van modellen garandeert dat u precies de borsten krijgt die bij uw anatomie passen. De juiste hoogte, breedte en grootte, helemaal afgestemd op uw individuele wens.. Er bestaat een belangrijke relatie tussen uw heupen en uw bovenlichaam. Het zogenaamde "peervormige" lichaam, waarbij de heupen duidelijk breder zijn dan het bovenlichaam, is wellicht een bekend verschijnsel. Het unieke ontwerp van de Natrelle Style 410 is zeer geschikt om deze peervorm te reduceren en de contouren te verbeteren. De borsten worden niet alleen naar voren, maar ook naar opzij "geprojecteerd" Op deze manier ontstaat een (meer) natuurlijk evenwicht tussen het bovenlichaam en de heupen. De Natrelle Style 410 zorgt zo zelfs voor een visueel afslankeffect. Bij ronde implantaten kan een overdreven bolling optreden in het bovenste gedeelte van de borst. De natuurlijke vorm van de Natrelle Style 410 echter geeft de gewenste natuurlijke vorm van de bovenpool van de borst. Deze prothesen zijn voorzien van de gepatenteerde cohesieve gel, die de vulling niet alleen een natuurlijk aanzien geven, maar die bovendien buitengewoon veilig is. De huidige borstprothesen zijn kwalitatief beduidend beter geworden dan vroeger, zozeer zelfs dat er een levenslange garantie wordt afgegeven op de prothese.

 

Klik voor meer informatie over Natrelle op http://www.natrelle.eu

Klik voor meer informatie over Mentor op http://www.mentorwwllc.com

Klik voor meer informatie over Sebbin op http://www.sebbin.com

 

Tevens werken wij veel met de wat gunstiger in prijs liggende Mentor Monobloc, Eurosiliconen & Sebbin protheses.

Deze inplantaten zijn vergelijkbaar in kwaliteit met de bovengenoemde McGahn/ Natrelle prothese.

Klik voor meer informatie over Eurosilicone prothese op; http://www.eurosilicone.nl

 

Het consult voor een borstvergroting

Tijdens dit informatieve gesprek worden de diverse mogelijkheden met u besproken. U zult vanzelfsprekend veel vragen hebben en deze zullen tijdens dit gesprek uitvoerig aan de orde komen. Er zal een uitgebreide passessie plaats vinden door middel van pas-protheses zodat u voor de spiegel exact kunt zien wat u kunt verwachten. Er zal tevens met u besproken worden wat de voor- en/of nadelen zijn van de specifieke protheses. Net als bij iedere chirurgische ingreep kunnen er complicaties optreden zoals infecties en nabloeding. De effecten van de narcose of een gestoord genezingsproces kunnen heel vervelend zijn voor de patiënt maar zijn van voorbijgaande aard. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De littekens kunnen na de borstvergroting tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan een blijvend breder litteken veroorzaken. Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje noemen we ook wel het “kapsel”. In sommige gevallen kan dit kapsel zich samentrekken en kunnen de borsten hard worden en er onnatuurlijk uitzien. Het is van te voren niet te voorspellen bij wie dit na de borstvergroting gebeurt. Het kan wel voorkomen dat er een verschil is van kapselvorming tussen twee borsten van dezelfde patiënt. Er is nog geen oorzaak of behandeling gevonden voor deze complicatie. Wel wordt er bij borstvergrotingen steeds meer gebruik gemaakt van protheses met een ruwe buitenkant (Natrelle) , waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen. Indien er sprake is van ernstige kapselvorming (contractie) moet de prothese in de meeste gevallen vervangen worden en het kapsel verwijderd. Deze herstellende ingreep valt niet onder de garantie van de fabrikant.

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, zullen wij er alles aan doen om u uitvoerig alle informatie te geven en de juiste adviezen van wat wel en wat niet te doen na een borstvergroting. Dit alles om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden.
Verschuiving van de prothese (dislocatie) kan, hoewel dit niet vaak voorkomt, plaatsvinden. Wij adviseren u daarom om dit te voorkomen postoperatief 6 weken dag- en nacht een stevige sport BH te dragen.

 

Waar wordt de borstvergroting uitgevoerd

Vanwege veiligheidsoverwegingen ter voorkoming van complicaties hebben wij gekozen de ingreep in een ziekenhuis te laten plaatsvinden. Ziekenhuizen zijn onderworpen aan strenge overheidsregels en worden geïnspecteerd door het ministerie van Volksgezondheid in Nederland en België. Wij werken uitsluitend met geregistreerde, gecertificeerde plastische chirurgen met een jarenlange ervaring. Wij wensen uitsluitend topkwaliteit en optimale zorg voor u. Een borstvergroting is een belangrijke en ingrijpende operatie, die moet in uw eigen belang met de grootst mogelijke zorg en aandacht zijn omgeven.

Voorafgaand aan een borstvergroting

Het is belangrijk om problemen tijdens de algehele narcose te voorkomen “nuchter” te zijn ( niet meer eten en drinken de avond voordien vanaf 24.00 uur). Voorts is het belangrijk dat indien u bloed verdunnende medicatie slikt zoals aspirine, Marcoumar of derivaten hiermede in overleg met uw arts meerdere dagen voorafgaan aan de borstvergroting te stoppen. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing na de borstvergroting. Het is raadzaam enkele weken voor de behandeling (borstvergroting) volledig te stoppen met roken.
De behandelend arts zal voorafgaand aan de ingreep het operatiepatroon aftekenen op de borsten en tevens een vóór foto maken. De ingreep vindt plaats onder algehele narcose. De anesthesist zal met u e.e.a. voorafgaand aan de borstvergroting uitvoerig bespreken. De borstvergroting duurt gemiddeld 1 tot 2 uur. De prothese kan onder het klierweefsel (subglandulair) of dieper, onder de borstspier (subpectoraal) geplaatst worden. . De borstvergroting met een subglandulaire plaatsing geeft een zeer natuurlijk resultaat. Echter bij magere vrouwen met een minimale hoeveelheid aan eigen klierweefsel en weinig onderhuids vetweefsel, kan na de borstvergroting de prothesecontour of plooivorming van de prothese zichtbaar zijn. De borstvergroting met een subpectorale plaatsing daarentegen, camoufleert de prothese beter waardoor deze ook minder voelbaar wordt, protheseverplaatsing door spierwrijving bij bewegingen is echter verhoogd. De napijn is duidelijker en langer aanwezig. Tevens duurt het wat langer na de behandeling (borstvergroting) voordat er een natuurlijk resultaat wordt verkregen. Er wordt tijdens het consult uitvoerig met u besproken wat in uw geval het mooiste resultaat zal geven.

De ingreep van een borstvergroting

In de meeste gevallen zullen de protheses via een incisie onder de borst, in de borstplooi, geplaatst worden. Met deze methode zullen de littekens het minst zichtbaar zijn. Tijdens de ingreep kan de arts door middel van pasprotheses goed beoordelen welke prothese het beste bij u past. Nadat de juiste protheses zijn geplaatst worden de incisies gesloten met hechtingen. Vervolgens worden de wonden afgedekt met pleistertjes en krijgt u de sport BH aangemeten. U mag met deze pleisters gedurende 1 week niet douchen. De borstvergroting wordt in een zogenaamde dagbehandeling verricht. Na enkele uren mag u weer naar huis. Het is van belang om hierbij voor vervoer te zorgen en niet zelf de auto te besturen. U mag tot 2 weken na de borstvergroting niet zelf autorijden.

Na afloop van de ingreep van een borstvergroting

Na een borstvergroting kunnen de borsten enigszins hard en pijnlijk aanvoelen. Indien de protheses subpectoraal (onder de borstspier) geplaatst zijn kunt u meer pijnklachten ervaren, indien nodig kunt u 3x daags Paracetamol gebruiken. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste zes weken na de borstvergroting dag en nacht een BH te dragen. Tevens mag U de eerste zes weken na de behandeling (borstvergroting) niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Het is tevens raadzaam om de eerste periode na de ingreep het hoofdeinde van uw bed te verhogen zodat u niet kunt omrollen naar de buik tijdens het slapen en u zult minder druk ervaren op de borst. Na de borstvergroting kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt eigenlijk altijd binnen enkele maanden tot een half jaar.


Na 1 week komt u op nacontrole bij de arts en zullen de hechtdraden verwijderd worden. De arts zal tijdens dit consult de littekens nakijken en u adviseren hoe u de borsten kunt masseren. U krijgt een certificaat van de arts welke prothese er geplaatst is zodat u altijd weet welk materiaal zich in uw borsten bevindt.


Na 2 weken kunt u lichte werkzaamheden weer hervatten. Pas na 6 weken is het verstandig om te beginnen met sporten en het verrichten van zwaardere werkzaamheden.

Natrelle 1.jpeg
Mentor_JnJ_logo.png
logo-sebbin-30ans.png
Logo Eurosilicone.jpeg
prothese.jpeg
Borst 1.jpeg

Tarieven

Prothese McGhan 410 (Natrelle) Mentor of Sebbin.
Behandeling in ziekenhuis inclusief algehele narcose vanaf € 2.800,-

McGhan 410 prothese  € 3.400,-

Mentor Monobloc prothese € 2.800,-

Sebbin Prothese € 2.800,-

Borstlift

Borstlift € 3.000,-

Borstlift & borstvergroting € 4.250,-

Borstvergroting 15.jpeg
Borstvergroting 13.jpeg

VOOR EN NA FOTO'S

Borstvergroting 16.jpeg
Borstvergroting 14.jpeg
insert_6e27c63913.png
insert_bf1dc6d264.png
na_insert_bf1dc6d264.png
na_insert_6e27c63913.png
bottom of page