top of page
Young Joggers
Maagband

MAAGBAND

Algemene Informatie over de Maagband

De maagband is een operatief hulpmiddel in de behandeling van zwaarlijvigheid. Overgewicht is een risico voor uw gezondheid en gaat gepaard met een verhoogde kans op het ontwikkelen van een aantal aandoeningen zoals: diabetes type II, psychische klachten, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. Hoe groter het overgewicht en hoe langer het aanwezig is, hoe groter het gezondheidsrisico. De mate van het overgewicht wordt bepaald aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Deze waarde houdt rekening met zowel het gewicht als met de lengte van de persoon. Door te vermageren wordt de kans op deze aandoeningen teruggebracht en kan zowel de levensduur als de kwaliteit van leven verbeteren. Manieren om af te vallen

Niet-operatief

Veel mensen die ongezond zwaarlijvig zijn, hebben zonder succes geprobeerd om af te vallen. De markt wordt overspoeld met allerlei soorten diëten om dit te bereiken en met kuren en producten die succes adverteren. Maar een groot aantal studies toont aan dat diëten en middeltjes om af te vallen vrijwel nooit tot langdurig succes leiden. In werkelijkheid komen mensen die een dieet hebben geprobeerd, na afloop meer aan dan dat ze zijn afgevallen.

Operatief

Als u diëten, kuren, tabletten of medicijnen hebt gebruikt en daarmee niet hebt kunnen afvallen of een gezond gewicht handhaven, is een operatie misschien een optie. Het gaat dan om een ingreep die de hoeveelheid voeding vermindert die je maag kan bevatten. Dit reduceert de eetlust. Het LAP-BAND® systeem is een nieuwe operatieve methode hiervoor. Lapband Het woord LAP-BAND® is de afgekorte combinatie van twee woorden (LAP van laparoscopisch en BAND van maagband). De band komt om het bovenste deel van de maag, waardoor hij deze in tweeën deelt. De kleine, bovenste maag kan maar een kleine hoeveelheid voedsel bevatten en zorgt bijgevolg voor een snel verzadigingsgevoel. De rest van de maag ligt onder de band. De twee delen zijn met elkaar verbonden door de kleine opening die de band maakt. Doordat die opening klein is, duurt het langer voordat het voedsel uit de bovenste maag loopt. U houdt dus langer een vol gevoel.

Voordelen van het LAP-BAND® systeem zijn:

 • Patiëntvriendelijk: van alle operaties om de omvang van de maag te verkleinen is dit de minst invasieve, omdat de operatie gewoonlijk kan worden uitgevoerd met laparoscopie. Dit is een operatietechniek met kleine incisies en lange instrumenten in plaats van één grote incisie. De bandopening van de LAP-BAND® is achteraf zonder operatie aanpasbaar.

 • Verstelbaar: een extra operatie is niet nodig om de diameter van de stoma aan te passen. Dit gebeurt gewoon ten tijde van een ambulante raadpleging bij de chirurg, in 1 of meerdere stappen in het postoperatieve verloop.

 • Minder traumatisch: de chirurg snijdt niet in de maag

 • Geen onherstelbare beschadiging: als om onvoorziene redenen het LAP-BAND® systeem moet worden verwijderd, keert de maag naar alle waarschijnlijkheid terug naar de oorspronkelijke vorm. Hoewel dit niet de bedoeling is, kan de chirurg het LAP-BAND® systeem met een kijkoperatie opnieuw verwijderen.

 • Snel: doorgaans verlaten patiënten het ziekenhuis binnen de 24 uur na de operatie.

Hoeveel kun je afvallen met het LAP-BAND® systeem?

Gemiddeld kun je met dit systeem tussen de helft en twee derde van uw overgewicht verliezen. Het is belangrijk om niet te vergeten dat het LAP-BAND® systeem een hulpmiddel is dat u steunt bij het bereiken van blijvende resultaten door uw porties te verkleinen en de eetlust te verminderen. U moet zelf een actieve rol spelen om de operatie tot een succes te maken. Zelfs met de LAP-BAND moet u voor de rest van uw leven een andere levensstijl en een ander eetpatroon aannemen.

 

Wie kan er in aanmerking komen voor het LAP-BAND® systeem?

Om vast te stellen of het LAP-BAND® systeem geschikt is voor u, hanteren we de volgende criteria:

 • U bent tussen 18 en 65 jaar oud;

 • U hebt voldoende overgewicht;

 • U lijdt eventueel aan duidelijke problemen met uw gezondheid die te maken hebben met ernstige zwaarlijvigheid zoals diabetes, gewrichtsaandoeningen, hartklachten of snurken met regelmatige ademhalingsonderbrekingen (slaapapneu);

 • U weegt al meer dan vijf jaar te veel;

 • U hebt serieuze pogingen gedaan, misschien met succes, om af te vallen maar u bent toch weer aangekomen;

 • U lijdt niet aan een andere stofwisselingsziekte die de oorzaak van uw zwaarlijvigheid zou kunnen zijn;

 • U bent bereid drastische veranderingen te maken in uw eetgewoonten en levensstijl en onder controle te blijven van de behandelend specialist;

 • U drinkt niet overmatig alcohol en gebruikt geen "geestverruimende" middelen (drugs).

 • Uw BMI (Body Mass Index) is hoger dan 30.https://www.hartstichting.nl/bmi

 U kunt ook zelf uw BMI berekenen als volgt;

 1. Neem uw lengte in meters, bijvoorbeeld 1,75 meter

 2. Neem hiervan het kwadraat, 1,75 x 1.75 = 3,0625

 3. Neem uw gewicht in kilos, bijvoorbeeld 79 kilo

 4. Deel uw gewicht door het kwadraat van uw lengte, 79 : 3,0625 = 25,7959

Uw BMI is 25,7959, afgerond is uw BMI 26

Voordelen

Strenge eisen voor zorg en klinische uitmuntendheid. België wordt unaniem beschouwd als de beste leverancier van gezondheidszorg in de gehele westerse wereld, en staat bekend om zijn hoge behandelingsvoorwaarden tegen een redelijke prijs.

 • Jaren ervaring op het gebied van operaties ten behoeve van gewichtsverlies. Onze chirurg heeft een rijke expertise van vele jaren op het vlak van gewichtsverminderende operaties en is gespecialiseerd in het plaatsen van de Maagband.

 • Moderne hoog gekwalificeerde ziekenhuizen die de allerbeste persoonlijke kwaliteitszorg bieden, met uiterst geavanceerde faciliteiten en een uitmuntende chirurgische infrastructuur.

 • Nederlands sprekende chirurgen en staf.

 • Heel gemakkelijk en goedkoop toegankelijk vanuit Nederland.

 • Consult en uitgebreide nazorg in Rotterdam.

 • Laagste tarieven met heel korte wachttijden.

Onze Chirurg

Onze chirurg voert deze operatie al vele jaren uit. Hij wordt beschouwd als een expert op het gebied van MAAGBAND-operaties en is een erkende autoriteit op het gebied van operatieve behandeling van overgewicht. Hij heeft al vele jaren uitgebreide ervaring opgedaan in operaties met betrekking tot overgewicht, en dit vormt zijn belangrijkste chirurgische werk. Hij geeft lezingen en leert andere chirurgen de technieken van maagband-chirurgie aan. Hij heeft tot op heden meer dan duizend maagband operaties uitgevoerd. Hij is lid van de volgende prestigieuze medische verenigingen:

 • The International Federation for Surgery of Obesity (IFSO)

 • The Benelux Association for Bariatric Surgery (BABS)

 • The Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)

 • The Royal Belgian Society of Surgery (RBSS)

 • The Belgian Group for Endoscopic Surgery (BGES)

 • The Belgian Section of Upper Gastrointestinal Surgery

Het consult voor een Maagband

Tijdens het gratis en vrijblijvende consult krijgt u alle informatie omtrent het plaatsen van de maagband, de voor- en nadelen en wordt uitvoerig met u besproken wat u kunt verwachten nadat de maagband is geplaatst. U wordt gewogen en uw exacte BMI wordt berekend. Naar aanleiding daarvan wordt met de behandelend arts besproken of er vanwege uw medische achtergrond een contra-indicatie zou zijn voor de plaatsing van de maagband. Er dient altijd voorafgaand aan de behandeling een hartfilmpje (E.C.G.) gemaakt te worden en bloedonderzoek. Indien de uitslagen positief zijn kan er een behandeldatum worden afgesproken.

De behandeling

U dient nuchter te zijn op de dag van de behandeling, aangezien de maagband geplaatst wordt onder algehele narcose. De behandeling vindt plaats in een ziekenhuis, alwaar u één nacht verblijft ter observatie. Tijdens de laparoscopische ingreep worden er 5 á 6 kleine incisies gemaakt waardoor door chirurg de instrumenten kan inbrengen. Door middel van een camera en een lampje heeft de chirurg goed zicht op de plaats waar de band geplaatst moet worden. Tijdens de operatie wordt om het bovenste gedeelte van de maag het bandje aangebracht waardoor de maag in twee gedeeltes wordt gesplitst. Het bovenste gedeelte van de maag kan nog maar erg weinig voedsel bevatten en doordat de opening van het bandje door middel van een vloeistof aangepast kan worden kan het voedsel maar langzaam doorzakken naar het onderste gedeelte van de maag. Daarvoor zit aan de maagband een slangetje met een reservoir dat direct onder de huid op het borstbeen wordt geplaatst. Na de ingreep kan de arts met een fijne naald door de huid in het reservoir prikken vloeistof toevoegen of afzuigen.

Na afloop van de behandeling

Aangezien u een algehele narcose heeft gehad kunt u zich de eerste uren na de behandeling enigszins misselijk voelen en kunt u een opgeblazen gevoel hebben. Dit is het gevolg van het gas dat de chirurg in de buikholte heeft moeten inbrengen om goed te kunnen werken. De dag van de behandeling is het alleen toegestaan iets van vocht te nuttigen. U blijft één nacht in het ziekenhuis ter observatie. De chirurg zal u voor u weer naar huis mag vertrekken nog bezoeken en een diëtiste zal u de nodige dieetadviezen voor de komende tijd verstrekken. Het is van belang, aangezien u een algehele narcose heeft gehad, voor vervoer zorgt en niet zelf naar huis rijdt. Het is raadzaam de eerste week na de behandeling rustig aan te doen. Lichte administratieve werkzaamheden zijn indien mogelijk toegestaan. Het is mogelijk dat u enigszins pijnklachten ervaart u kunt hiervoor een paracetamol zetpil innemen (geen aspirine of derivaten). Na twee weken kunt u bij de huisarts de pleisters laten verwijderen en de wondjes laten controleren.

Risico’s en complicaties

Net als bij iedere operatie kunnen er complicaties optreden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vroege complicaties en complicaties op de langere termijn. Vroege complicaties kunnen zijn; trombose, het is van belang dat u vrij snel na de ingreep weer in beweging moet komen., wondinfectie, buikvliesontsteking ten gevolge van een lek in de maagwand, obstructie (belemmerde doorgang van voedsel)


Complicaties op de langere termijn kunnen zijn: slipping van de maagband, lekkage van het reservoir of de band, ontsteking van de slokdarm (oesefagitis) De slokdarm kan ontstoken raken wanneer u langere tijd te grote stukken voedsel eet of het voedsel niet voldoende kauwt. Bloedarmoede als gevolg van een gebrek aan ijzer, vitamine B12 of andere vitamines, pouchdilatatie ( vergroting van de kleine maag boven de plaats van de band), huidoverschot; vanwege het sterk afvallen kunnen er huidplooien ontstaan met name bij buik, borsten, armen, benen en billen.

Wat kunt u van een maagbandoperatie verwachten

Het is van belang te beseffen dat het bandje slechts een hulpmiddel is om u doel te bereiken. Na de behandeling is het belangrijk dat u niet alleen minder maar ook anders gaat eten. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen moeilijk of niet passeren. Dit kan veel gevolgen hebben voor uw sociale leven. U moet dus goed gemotiveerd zijn om een maagband te willen laten plaatsen en op deze manier af te vallen.


Na verloop van tijd zal er een mate van gewenning optreden en kan uw lichaamsgewicht weer geleidelijk toenemen. Het is daarom van belang voldoende lichaamsbeweging te krijgen en dient u zich aan de dieetmaatregelen te houden. Om u hierbij te helpen kunt u tot twee jaar na de plaatsing van de maagband bij ons op weegcontrole komen zodat wij u kunnen adviseren bij uw dieet.


Kosten

De prijs van de Maagband-operatie is € 5.950,00 (maagband, chirurg, anesthesist, ligdag...) Afhankelijk van uw inkomen, is het mogelijk een gedeelte terug te ontvangen van de fiscus. Bovendien betalen sommige ziektekostenverzekeraars een deel van de kosten, meestal vanaf een BMI 40>
 

Financieringsmogelijkheden

De patiënten dienen zelfstandig een financiering aan te gaan met een derde partij om hun ingreep te kunnen bekostigen. Bereken uw BMI De mate van het overgewicht wordt bepaald aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Deze waarde houdt rekening met zowel het gewicht als met de lengte van de persoon. Door te vermageren wordt de kans op deze aandoeningen teruggebracht en kan zowel de levensduur als de kwaliteit van leven verbeteren. Maagbanddieet Informatie Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om u duidelijk te maken hoe u uw voeding dient te veranderen nadat er operatief een lapband is aangebracht. Het is belangrijk uw eetpatroon te veranderen om:

 • gewichtsverlies te bereiken en te behouden;

 • ongewenst uitrekken van de maag te voorkomen;

 • afsluiten van de maagingang te voorkomen;

 • pijn en braken te voorkomen;

 • tekorten in de voeding te voorkomen.

 

Veel voorkomende klachten bij een lapband zullen worden besproken. Ook wordt aangegeven wat u kunt doen om deze klachten te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Het dieetadvies na een maagverkleining is een energiebeperkt (caloriebeperkt) dieet. De basis van dit advies is een gezonde voeding. Variatie in de voeding is van groot belang. Door de operatie kunt u slechts kleine hoeveelheden eten. Bij deze hoeveelheden kan de voeding niet alle benodigde voedingsstoffen leveren die u dagelijks nodig heeft. Het gebruik van een multivitaminen-mineralenpreparaat is dan ook noodzakelijk. Hierover leest u later meer. Een niet goed samengestelde voeding kan ook onvoldoende eiwit, voedingsvezel en linolzuur leveren. Eventuele voedingstekorten kunnen leiden tot een verminderde weerstand, slechte wondgenezing, haaruitval en vermoeidheid. In deze richtlijnen kunt u lezen hoe u de voeding zo optimaal mogelijk kunt samenstellen. Het gewichtsverlies na de operatie verschilt van persoon tot persoon.

Dit is onder andere afhankelijk van:

 • de voedingsgewoonten voor de operatie

 • het uitgangsgewicht,

 • het voedingspatroon na de operatie

 • de hoeveelheid lichaamsbeweging.

NB. Wees voorbereid op een periode waarin het gewichtsverlies tijdelijk stagneert. Om het door u bereikte gewichtsverlies te behouden, is het verstandig om met behulp van deze richtlijnen te blijven letten op uw eetgewoonten en te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging.

Richtlijnen

Deze richtlijnen zorgen ervoor dat u minder kans hebt op pijn en braken na een maaltijd, ongewenst uitrekken van de maag, afsluiting van de maagingang en wel zorgen voor voldoende afvallen.

 • Eet en drink rustig. Neem voldoende tijd om te eten ook al kan u maar weinig eten. Zorg ervoor dat eten wel leuk blijft en maak de tafel voor u en eventuele andere huisgenoten wel gezellig. Vermijd spanningen en vervelende discussies aan tafel.

 • Gebruik zeer kleine hapjes (bijvoorbeeld uw snee brood in 16 stukjes!) en kauw uw eten goed.

 • Stop met eten of drinken zodra u een vol gevoel krijgt.

 • Een te veel aan voedsel of te snel eten kan er voor zorgen dat u gaat braken. Bovendien kan het te veel aan voedsel na verloop van tijd de maag uitrekken. Aanwijzingen voor een te volle maag kunnen zijn: pijnlijk gevoel achter het borstbeen, oprispingen, misselijkheid en neiging tot braken.

 • Drink tenminste 1,5 liter per dag, bij voorkeur vóór de maaltijd of tussendoor.

 • Gebruik kleine porties, goed verdeeld over de dag, bijvoorbeeld 3 hoofd- en 3 tussenmaaltijden.

 • Gebruik zo weinig mogelijk voedingsmiddelen die veel calorieën bevatten, dit zijn voornamelijk de producten waarin veel vet zit (bijvoorbeeld snacks, gefrituurde gerechten, gebak, chocolade), producten die veel suiker bevatten (bijvoorbeeld koekjes, snoep, gebak, frisdranken, kant en klare toetjes) en alcohol.

 • Gebruik dagelijks een multivitaminen-mineralenpreparaat.

 • Zorg (indien mogelijk) dagelijks voor een half uur lichaamsbeweging.

Afvallen en behouden van gewichtsverlies heeft een beter resultaat in combinatie met voldoende lichaamsbeweging. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wandelen, fietsen, tuinieren en zwemmen. Daarnaast kunt u meer lichaamsbeweging in het dag patroon inbouwen, zoals bijvoorbeeld de trap nemen in plaats van de lift, lopend of met de fiets de boodschappen doen. Dieetrichtlijnen U hebt een aanpasbare maagband gekregen die een grote invloed zal hebben op uw leven. Het principe van de Maagband is gebaseerd op "het vastsnoeren zoals met een ceintuur" van het bovenste deel van de maag door er een band rond te leggen. De band vernauwt de maag en deelt ze op in twee delen zodat ze de vorm krijgt van een zandloper. Dit veroorzaakt een vervroegd verzadigingsgevoel. Na de operatie zal u zich snel verzadigd voelen nadat u een kleine hoeveelheid voedsel hebt gegeten die net voldoende is om het nieuw gevormde bovenste deel van de maag op te vullen. Dit gevoel kan (afhankelijk van de soort voeding) verschillende uren aanhouden vooraleer u weer zin zal hebben in een volgende kleine portie. De Maagband zal u helpen vermijden dat u teveel eet en zal u helpen om uw dagelijkse voedsel- (calorie-) inname te beperken. Door de aard van de Maagband procedure zelf, zal u minder eten, minder honger hebben en geleidelijk uw overgewicht verliezen. Het resultaat is een gezondere levensstijl met minder risico op ziekten als gevolg van overgewicht, maar u zal ook uw eetgewoonten moeten veranderen. De eerste vier weken na uw operatie zijn zeer belangrijk, waarin u het voorgeschreven dieet goed moet opvolgen. Er worden ten tijde van de ingreep hechtingen op de maagwand geplaatst die eerst voldoende moeten helen alvorens u het kleine maagje teveel belast. Als u zich niet houdt aan de voorgeschreven dieetrichtlijnen kan het gebeuren dat de hechtingen uitscheuren en een nieuwe dringende operatie nodig is. De eerste twee weken dient U zich te houden aan een volledig vloeibaar dieet. Na deze eerste twee weken mag U geleidelijk overschakelen naar een normaal dieet. Het is mogelijk dat u na 4 weken reeds (te) grote porties aankan, het gewichtsverlies stagneert en dat de eerste aanpassing (versmalling) van de band door uw chirurg dient te gebeuren. De chirurg zal de band blijven versmallen met tussenpozen van minstens 4 weken tot de juiste kleine diameter is bereikt en de porties klein genoeg zijn. Het aantal aanpassingen (1 tot meerdere) is afhankelijk van persoon tot persoon. Afhankelijk van de diameter van de maagband is het mogelijk dat bepaalde voedingsbestanddelen moeilijk worden (vers brood, rood vlees..). Onze dieet coach zal U hierin uiteraard begeleiden. Na de operatie 1e dag na de operatie: Voorzichtig kleine slokjes water nemen verdeeld over de dag. 2e dag na de operatie: Vrij drinken, bijvoorbeeld water, mineraalwater (zonder koolzuur), thee zonder suiker, bouillon, suikervrije limonadesiroop (bijvoorbeeld Diaran of Slimpie).

Heel rustig kleine slokjes nemen en niet in een keer een glas leeg drinken. Probeer goed te voelen hoe het voelt in uw maag. 3e tot 14e dag na de operatie: Vloeibare voeding, bijvoorbeeld magere yoghurt zonder suiker, glas halfvolle of magere melk, karnemelk, halfvolle chocolademelk zonder toevoeging van suiker, magere kwark, ontvette bouillon of niet te vette soep. Begin met een paar hapjes en probeer daarna goed te voelen of u al een vol gevoel hebt. Is dat zo dan stoppen met eten en 2 uur later weer een paar hapjes nemen. Verdeel de voeding goed over de dag en neem niet meer dan 6 glazen of schaaltjes van de vloeibare producten op een dag. 14e dag tot en met 3 weken na de operatie: Breidt de voeding heel langzaam uit met vastere voedingsmiddelen, bijvoorbeeld

 • ontbijt: een cracker of volkorenbeschuit met mager beleg

 • tussendoor: glas halfvolle melk of karnemelk

 • 2e broodmaaltijd: een cracker of volkorenbeschuit met mager beleg

 • tussendoor: glas ongezoet vruchtensap

 • warme maaltijd: heel klein bordje met 1 eetlepel goed gaar gekookte groente (geen koolsoorten, prei, ui), 1 eetlepel aardappelen of zilvervliesrijst en heel klein stukje zacht mager vlees, magere vis of kip zonder vel

 • tussendoor: schaaltje magere yoghurt

Blijf goed bedenken dat u heel langzaam moet eten en goed kauwen en niet meer moet gaan eten als u vol zit.

Eventuele klachten

Moeilijke stoelgang

Wanneer u last heeft van een moeilijke stoelgang (obstipatie), is het belangrijk extra goed op te letten dat u voldoende drinkt (liefst meer dan 1,5 liter). Daarnaast is het belangrijk dat uw voeding voldoende voedingsvezels bevat. Voedingsvezels zijn onverteerbare delen in de voeding die er voor zorgen dat de ontlasting zachter wordt. Voedingsvezels zitten onder andere in bruin- en volkoren brood, zemelen, vezelrijk knäckebröd, volkoren beschuit, fruit of vruchtensap met vruchtvlees en groenten. Lichaamsbeweging is ook van belang bij een goede stoelgang. Wanneer deze maatregelen onvoldoende helpen neem dan contact op met uw (huis)arts. Opboeren Indien u veel last heeft van opboeren kunt u de volgende producten beter vermijden: koolzuurhoudende dranken, koolsoorten, prei, ui, knoflook, komkommer en paprika. U kunt hier extra opletten door rustig te eten, niet te praten tijdens het eten en geen kauwgom te kauwen.

Braken

Probeer braken te vermijden. Het zuur uit de maag veroorzaakt namelijk irritatie van de slokdarm en beschadiging van het gebit. Ook bestaat er kans op kantelen (of verschuiven) van het bandje, waardoor het deel van de maag boven het bandje enorm zou kunnen uitrekken. Soms is dan een operatie noodzakelijk om dit te verhelpen. Niet goed kauwen, een te veel aan voedsel en/of te veel drinken tijdens de maaltijd kunnen er de oorzaak van zijn dat u gaat braken. Aanwijzingen voor een te volle maag kunnen zijn: pijnlijk gevoel achter het borstbeen, oprispingen, misselijkheid en neiging tot braken. Het is dus van belang op tijd te stoppen met eten! Braken kan ook voorkomen nadat het bandje is bijgespoten.

Hongergevoel

Wanneer u niet voldoende heeft aan de hoeveelheden die staan genoemd in het voorbeeld dagmenu, neem dan meer brood, groente en/of fruit om te voorkómen dat u gaat snoepen. Het is wel belangrijk u te realiseren dat meer eten  (ook van brood en fruit en dergelijke) meestal gepaard gaat met minder gewichtsverlies. Overleg zo nodig eerst met uw diëtist. niet verder afvallen Voor u met de chirurg wilt overleggen over het bij laten spuiten van het lapbandje, is het goed bij u zelf na te gaan of u niet te veel calorieën gebruikt in de vorm van frisdrank, snoep, koek, alcoholische dranken en dergelijke.

Indien het voor uzelf niet duidelijk is waarom u niet verder afvalt, neem dan contact op met uw diëtist. Bij vragen of problemen kunt u altijd contact met de diëtist opnemen.

Maagband 2.jpeg
Bandje 1.jpeg
Tarieven

Tarieven

 

De kosten voor een maagband zijn €5.750,-.

Dit is inclusief één overnachting en twee jaar begeleiding/weegcontrole.

VOOR EN NA FOTO'S

Voor en na foto's
maagband_voor_na.gif
bottom of page