• Home
 • Consult / aan Huis?
 • Limousine service
 • Behandelingen
 • Over Centre-Esthetique
 • Contact
 • Links://
 • Financiering
 • Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  "Tien leefregeltjes voor een gezonde geest"

                                     

  Werken aan uw innerlijk begint met het instandhouden van de tien geboden.

  1. Ik ben de Here, uw God, vereer naast mij geen andere goden.(Drugs, Alcohol, Sex)

  2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

  3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. (Doe jezelf niet beter voor als wie je bent)

  4. Houd de sabbat (Voor ons is dat de Zondag) in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER , uw God; ( bezoek een gemeenschap (Kerk)) dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat ( Zondag) gezegend en heilig verklaard.

  5.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.  ( Echter, Ouders; Zorg ervoor dat uw kinderen niet tegen U opstaan).

  6.Gij zult niet doden ( Pleeg geen moord of doodslag).

  7. Pleeg geen overspel (Ga niet vreemd en begeer niet de vrouw (man) van uw naaste).

  8. Steel niet ( Werk zelf voor uw geluk).

  9. Leg over een ander geen valse getuigenis af (Ook niet als uw naaste het wel over u doet).

  10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin (personeel), zijn rund(auto, motor of boot) of zijn ezel (huisdier of paard), of wat hem ook maar toebehoort.