• Home
 • Consult / aan Huis?
 • Limousine service
 • Behandelingen
 • Over Centre-Esthetique
 • Contact
 • Links://
 • Financiering
 • Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  DEEL 5

  Interview David Wilcock & Benjamin Fulford, 28 november 2011 deel 1.5

  Benjamin Fulfort

   

   

   

   

   

   

  vertaald: Schouwerwou - www.unitynet.nl


  DE EURO EN HET IMF ZIJN BANKROET

  DW: Maar … als de Euro en de dollar onderuit gaan, zullen de mensen echt boos worden en dit kan al snel gebeuren.
  BF: De Euro is al bankroet. Je ziet al dat het IMF – het vermoedelijk hoogste financiële lichaam op Aarde – laat weten dat ze geen geld meer hebben.
  DW: (Lacht) Dat is nogal schrikaanjagend.
  BF: Toen Rusland failliet ging was het het IMF dat hen uit de penarie haalde. En nu heeft het zogenoemde IMF geen geld. Dat is vanwege het feit dat zij niet een wettig mandaat hebben. Dat liep af in 1994. Het zijn slechts een hoop mensen die claimen dat ze het recht hebben. Niemand gaf hen dit.

  DE NIET-VERBONDEN LANDEN HEBBEN AL HET BUBBELGELD OP DE ZWARTELIJST GEPLAATST

  DW: Dit betekent dat deze niet-gebonden landen, waarnaar je verwijst, niet langer het bubbelgeld accepteren dat in de computers is gecreëerd? Ze accepteren niet zijn rechtsgeldigheid?
  BF: Het staat allemaal op de zwartelijst, het is uit het systeem gehaald. Daarom heeft de dollar niet … hebben jullie geen hyperinflatie gehad in de Verenigde Staten. Dat geld is niet in het systeem terechtgekomen. Anders zouden al deze getallen die door de FED zijn aangekondigd – als je gaat rekenen – hyperinflatie veroorzaakt hebben. Maar dat is niet gebeurd, omdat het niet in het systeem terecht is gekomen. Het is troep – maar hier is echte reden.

  CREËREN VAN GELD STELT ONS INSTAAT DE TOEKOMST TE SCHEPPEN WAARIN WIJ WILLEN LEVEN

  BF: De creatie van geld is op een bepaalde manier het proces van beslissen wat wij als soort in de toekomst willen doen. En het wordt gecontroleerd door religieuze fanatiekelingen die de profetieën van het Oude Testament willen uitvoeren. Het is echt mesjogge en onvoorstelbaar. De meeste van ons gewone mensen, zoals elke Miss Amerika kandidaat, of elke aardige jonge kerel die van de straat wordt geplukt, zal zeggen: “Maak een eind aan de armoede, stop de milieuvernietiging, en maak iedereen rijk en gelukkig”. Zoiets dus. Het is geen lucht- en ruimtevaartwetenschap. Wat we in de toekomst willen is niet datgene wat de huidige leiders in gedachten hebben. Zij willen een Derde Wereldoorlog en vier miljard mensen vermoorden, en de heerschappij van de elite over een slavenbevolking. Wij willen dat niet!

  ZOU DEZE ENORME GOUDVOORRAAD HET ONDERPAND, DE GARANTIE KUNNEN ZIJN VOOR EEN NIEUWE ECONOMIE?

  DW: Wij hebben iets in dit interview blootgelegd dat ik je nooit eerder publiekelijk heb horen zeggen. De hoeveelheid goud dat hier is (is enorm) … al het door het Romeinse Rijk (en ook door de Spaanse veroveraars) geconfisqueerde goud werd uit deze oude plekken weggehaald waar het al was. Het kwam op de een of andere manier allemaal in China terecht vanwege de zijdehandel, en dergelijke, en opium.
  BF: Azië. Azië. Specerijen, zijde, keramiek.
  DW: Juist. Dus er bestaat heel veel goud dat ons terugbrengt naar de gouden standaard, waardoor het geld weer zijn echte waarde krijgt.

  EEN NIEUW ‘GOUDEN STANDAARD’ CENTRALISEERT DE CONTROLE TE VEEL

  BF: Het probleem met een gouden standaard, als je met de mensen spreekt … en een groep die ons steunde zijn de mensen die het gebruikte om het goud te controleren. Voor zover het hen betreft … de ‘Gouden Regel’ is ‘Wie het goud bezit … maakt de regels’.
  DW: (lacht)
  BF: Zo, dat is dan geen echt alternatief voor het fiatgeld (fiduciair geld dat op vertrouwen berust), als je het mij vraagt.
  DW: Dat is waar.

  FULFORD STEUNT TALRIJKE GROEPEN DIE DE TOEKOMST PLANNEN

  BF: Wat ik persoonlijk steun is dat wij talrijke verschillende groepen nodig hebben die een bepaalde planningsfunctie voor de toekomst hebben. Wat ze ook doen het moet gebaseerd zijn op materiaal dat bestaat in de echte wereld. Er is een discipline in de werkelijkheid die niet kan ontsnappen. Als je tarwe verbouwd, dan bestaat tarwe. En dan kun je een bon uitgeven waarop staat – dit is een tegoedbon voor tarwe. Maar … als je alleen maar een bon uitgeeft dat door niks gedekt is, dan bestaat het niet. Het is alleen maar een natuurlijk feit.

  JAPAN HAD VEEL SUCCES MET ECONOMISCHE PLANBUREAUS

  BF: Wat ik heb gesteund … ik kwam hier in de jaren tachtig toen Japan nummer een was. Het was het land van de toekomst. Ze hadden een systeem waarvan ik dacht dat dit het beste was wat we tot dusver op onze planeet hebben gezien. Ze hadden wat bekend stond als een economisch planbureau. Om een bepaald idee te realiseren werd vastgesteld waar we als land vijf jaar vanaf nu willen zijn. Iedereen werd geraadpleegd. De mensen zouden zeggen – we willen meer wegen, we willen meer riolering, we willen meer scholen, we willen een ruimtestation, wat dan ook. Dan gingen ze plannen maken. De Bank van Japan zou dan rondgaan en uitzoeken hoeveel geld ze konden drukken dat gedekt was door echte spullen, zonder inflatie te veroorzaken. Gedekt door echte dingen betekent echt vastgoed, goud, rijst, alles wat bestaat, wat echt is. Vervolgens zou de private industrie het feitelijk uitvoeren.

  TIEN PROCENT GROEI PER JAAR – EN ECONOMISCHE GELIJKHEID

  BF: Ze hadden een snelle economische groei gedurende decennia van bijna tien procent per jaar. Ze hadden de kleinste kloof tussen de armen en de rijken in elke ontwikkelde provincie, en waarschijnlijk ook op Aarde.

  DE AMERIKANEN DWONGEN HEN OM HET SYSTEEM TE ONTMANTELEN

  BF: De Amerikanen kwamen en intimideerden hen en dwongen hen om dat systeem te ontmantelen. Dat is dan ook de reden waarom in de afgelopen 23 jaar de economie bij hen stagneerde.

  DE CHINEZEN GEBRUIKEN NOG STEEDS EENZELFDE MODEL – EN GROEIEN DUS

  BF: De Chinezen gebruiken nog steeds een systeem dat gelijk is aan het oude Japanse systeem, vandaar hun snelle economische groei!
  DW: Wauw. Oké.

  DEMOCRATISCH GEKOZENEN BESLISSEN WAT HET VOLK WIL – EN VINDEN EEN MANIER OM DAT TE DOEN

  BF: Dus wat ik zeg is dat je bepaalde mensen nodig hebt die gekozen zijn omdat zij heel knap zijn, omdat zij goed opgeleid zijn, die de baan krijgen om de wensen van het volk op een realistische manier uit te voeren. Dus iedereen zegt: “Hier willen wij met de wereld in vijf jaar zijn”. Vervolgens proberen deze mensen het echt te maken door zich op getallen en spullen te focussen die in werkelijkheid gemaakt kunnen worden. Nu zeg ik niet dat we een enkel planbureau voor de hele wereld moeten hebben. Ik bedoel te zeggen dat het een of meerdere concurrerende groepen zijn die proberen nieuwe projecten voor de toekomst te creëren. De CIA-jongens en dat soort mensen die ik sprak, en de Rothschild-factie die ons helpt, willen hun eigen nieuwe offshore (buitenlandse) centra waar ze hun eigen plannen en projecten kunnen uitvoeren voor de planeet. En dat is prima.
  (DW: Ergens anders heeft Fulford het duidelijk gemaakt dat dit alleen maar toegestaan wordt als ze werken aan projecten die de planeet of zijn mensen geen kwaad doen – en ze moeten nauwlettend worden gevolgd)

  GELD MOET GEBASEERD ZIJN OP ECHTE DINGEN

  BF: Ik denk niet dat we een gecentraliseerd controle netwerk willen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat alles wat bestaat door de werkelijkheid wordt gedisciplineerd. Het moet op iets dat echt bestaat gebaseerd zijn. Het system moet ervoor zorgen dat als iemand een boomstronk neemt en daaruit een totempaal kerft, ze geld moeten creëren.
  DW: (Lacht) Ja.
  BF: Het moet niet iemand zijn achter de computer, de een of andere machtige oligarch met een computer die getallen intikt en handelt als God – dus wat we nu hebben.

  DE WESTERSE LANDEN HEBBEN MEER GEKREGEN DAN GEGEVEN

  BF: Iets anders is, natuurlijk, dat als je nu naar de werkelijkheid kijkt, de feitelijke situatie is dat de Europese landen, de Verenigde Staten en Australië meer dingen van de rest van de wereld hebben gekregen dan ze hebben gegeven.
  DW: Juist. De enige export die ze hebben zijn de ‘Financiële Producten’, wat in feite bubbelgeld is.
  BF: En wapens.

  ONDERDRUKTE TECHNOLOGIEËN ZOUDEN EEN ONGELOOFLIJKE NIEUWE BESCHAVING KUNNEN CREËREN

  BF: De Verenigde Staten hebben nog steeds de beste universiteiten. Ze hebben een zeer intelligente, goedontwikkelde, hardwerkende bevolking. En, ze hebben al die high tech die vanwege nationale veiligheidsredenen onderdrukt, geheim gehouden zijn. Dus, als we deze valsspelers de macht kunnen ontnemen in de Federal Reserve Board en de volkeren bevrijden is de potentie voor een geweldige, nooit eerder vertoonde groei op dat moment aanwezig. Het is klaar!

  DE KLIEK VECHT TOT HET BITTERE EIND

  Maar eerst moeten we oude systeem laten instorten. Deze mensen verdwijnen niet stilletjes in de nacht. Ze dreigen nog steeds met oorlog. Ze proberen nog steeds Iran aan te vallen. Ik heb nu rapporten gehad dat ze nu van plan zijn atoombommen in de zeebodem buiten de kust van Tokio te plaatsen om hier een andere tsunami te creëren.
  DW: Allemachtig.
  BF: Ze gaan niets uit de weg. En wij moeten hen stoppen.

  HOE ZIT HET MET DE PENTAGON DIE MASSALE ARRESTATIES LEIDT?

  DW: Welnu, je hebt eerder gezegd dat een van de wapens voor wetshandhaving die een rol kunnen gaan spelen - wanneer je tweedracht wil zaaien in deze rechtszaak - het Pentagon is. De ‘good guys’ in het Pentagon kunnen feitelijk, onder bedreiging van wapens, tot een bepaald punt massale arrestaties verrichten, zoals je hebt gezegd. Ik geloof dat de meesten van het huis van Afgevaardigden en de Senaat tegen zijn. (Dit is) vanwege het feit dat deze mensen privérekeningen hebben bij de Vaticaan Bank en ze werden omgekocht, niet waar?
  BF: Ja.
  DW: Je spreekt ook over de hoofden van de top vijf mediabedrijven die de media hebben gecontroleerd om deze agenda te promoten. Deze kerels (in het Pentagon) maken voorbereidingen om op dat punt verder te gaan, juist?

  NIEMAND HEEFT OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER WAT TE DOEN, OF HET TIJDSTIP VAN ACTIE

  BF: Ze zijn er nog niet helemaal zeker van wat ze daarna moeten doen. Dat is het probleem. Er is veel verwarring. Je kunt wel zeggen: “Oké, laten we ze in de gevangenis gooien”, maar dan zeggen ze: “Zo … en wat nu?” Er bestaat geen samenhangend plan voor het vervolg. Keenan en zijn mensen hebben hun ideeën. Ik heb de mijne. Andere mensen hebben hun eigen plannen om door te drukken. Wat ik geloof is dat ja, je moet de echte criminelen de macht ontnemen. Plaats hen onder huisarrest. Je hoeft ze niet in de gevangenis te gooien.

  VERANDER DE TOP VAN DE PIRAMIDE

  BF: De meeste van hen … het is een van die systemen. Ik weet niet of je de film The Scorpion King hebt gezien. Dit is een van die films waar je de top van de piramide binnenkomt, je verslaat de man in een zwaardgevecht, je staat bovenaan de trap met zijn hoofd in je handen en iedereen buigt zich voor jou. (sterker wordende stem:) OHHHHH!
  DW: (Lacht)
  BF: De meeste van die mensen zijn gewend aan dat piramidesysteem. Als je de top verandert, gaan ze automatisch door met het nieuwe programma. Ze zeggen: “Hé, ik volgde gewoon de farao, weet je?
  DW: Oké.
  BF: Dus het zou een system kunnen zijn waarin je zelfs niemand in de gevangenis hoeft op te sluiten. Je zegt gewoon: “Oké, we hebben nu het plan veranderd. Er is een nieuw spelplan. In plaats van piramides te bouwen bouw je nu universiteiten”. En ze zeggen: “Oké, laten we ervoor gaan!”

  OBAMA IS NIET IN STAAT GEWEEST DE GROEPEN DIE DRUK UITOEFENDEN TE WEERSTAAN

  BF: Maar, dit gezegd hebbende, er zijn een hoop incompetente gangsters op de hoogste niveaus van de macht die daar niet thuishoren. Ze weten niet hoe ze een land moeten runnen en ze weten niet hoe ze een planeet moeten besturen. En ze horen daar niet te zitten. En ik bedoel Obama onder andere. Zijn staat van dienst bewijst het!
  DW: Ik denk dat hij te vaak het hoofd boog voor de pressiegroepen om hem heen.
  BF: Oké, hij is gewoon een marionet. Dat zijn de feiten.

  WE MOETEN EEN OPEN DEBAT HEBBEN OVER WAT ER NU MOET GEBEUREN

  BF: Wat we zo snel mogelijk nodig hebben is een open debat. We moeten iedereen erbij halen zodat we kunnen zeggen: “Wat gaan we nu doen?” Het is een feit dat we van het oude systeem moeten afkomen, maar als je niets anders hebt verzeil je in chaos. Je eindigt met het verlies van een beschaving. Je eindigt met het instorten van de orde. Dat willen we niet, daar zijn we het wel over eens. We moeten overstappen naar een betere manier om de planeet te besturen … een die niet vernietigt, maar bouwt.

  WE HEBBEN NIET AL TE VEEL TIJD OM DIT ALLEMAAL UIT TE ZOEKEN …

  DW: Ik wil hier niet voor de advocaat van de duivel spelen, maar (je hebt gezegd) dat de Aziatische Geheime Genootschappen en de niet-verbonden landen dit spel om (de Westerse economie) om zeep te helpen, hebben gespeeld. (Nu) ten tijde van dit interview, 28 november 2011, is er materiaal in het nieuws dat beweert dat de toestand van de Euro niet langer dan tien dagen kan duren.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2068138/Britain-joins-multi-billion-pound-global-bailout-key-banks-face-new-credit-crunch.html
  DW: (Dat betekent) dat we niet veel tijd hebben om die besluiten te nemen. De mensen zullen eronder lijden wanneer deze instorting, die zij waarschijnlijk zelf teweeg hebben gebracht, eindelijk gaat gebeuren.

  ZE HANDELEN ALS HITLER AAN HET EIND VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

  BF: Waarschijnlijk, omdat de mensen die aan de macht zijn in de Verenigde Staten, in Washington, in Wall Street en in Europa erg dom zijn Ze handelen als Hitler aan het eind van de Tweede Wereldoorlog - “Ik laat Duitsland instorten voordat ik de macht opgeef”. Er komt een echte koude winter in de Verenigde Staten en Europa zoals de dingen er nu voorstaan. Deze mensen verdwijnen niet stilletjes in de nacht. Ze accepteren niet dat we een fundamentele verandering nodig hebben in de manier waarop we deze planeet runnen. Daarom krijgen we een harde winter tenzij we haast maken met het opruimen van deze mensen.

  ER ZULLEN ZEER KRACHTIGE DESINFORMATIECAMPAGNES VERSCHIJNEN

  DW: Welnu, er zullen zeer krachtige desinformatiecampagnes gevoerd worden die er alles aan zullen doen, waardoor het lijkt alsof je een dwaas bent en dat alles gelogen is.
  BF: Zeker!
  (DW: Deze groepen weten dat een oorlog in de publieke opinie wordt uitgevochten – dus er worden bewuste pogingen gedaan door figuren die zich voordoen als gewone mensen die commentaar leveren op blogs en discussieforums. Twee wetenschappers op de Canadese Universiteit van Victoria onderzochten de problemen van de ‘betaalde legers’ van fakecommentatoren in China. Ze creëerden software dat 85% succesvol was in het zuiveren van de berichten.
  http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/27357/?p1=blogs
  In India Daily verscheen een artikel dat helder uitlegde dat China niet de enige groep is die het Internet op deze manier ‘overstroomde’ – vandaar de naam ‘Internet Water Leger’.
  http://indiadaily.com/editorial/22740.asp
  Het Internet Water Leger is een groep personen die als betaalde huurlingen optreden om het Internet van commentaren, roddels en andere zaken te voorzien, om de geloofwaardigheid van artikels, informatie, websites en meer te versterken of af te breken. Deze mensen vernietigen de waardering van de consumenten van producten en diensten, creëren gemanipuleerde foto’s, zorgen voor een vals gevoel om de waarheid te vernietigen. Sommigen geven China de schuld als de pionier van het Internet Water Leger. China maakt misschien gebruik van hetzelfde middel, maar de lijst van misbruikers is groot. Het is een normale zaak geworden in de ‘vrije wereld’. De bedrijven gebruiken het, de unies doen hetzelfde en zelfs de politieke partijen misbruiken het. Het Internet Water Leger houdt zich typisch bezig met de registratie op een website, om vervolgens een inhoud te produceren in de vorm van post, artikels, links naar sites en video’s, etc.)

  ZE ZULLEN DIT BEARGUMENTEREN DAT DIT DE ‘NIEUWE WERELD ORDE’ IS DIE IEDEREEN VREEST

  DW: (Ze zullen met sterke argumenten komen) dat deze (Aziatische) groep feitelijk slaagt met … het is de Nieuwe Wereld Orde, het zijn de Illuminati, het is het fascisme, de krijgswet, FEMA-kampen en al de dingen waarmee ze de mensen bang willen maken. Dus hoe beantwoord je zoiets?

  ZE KUNNEN HET ZICH NIET LANGER VEROORLOVEN OM PROPAGANDA TE CREËREN

  BF: De realiteit van de situatie is sterker dan de propaganda. Ze kunnen vertellen wat ze willen. Ze zeggen: “Oké, nu heb ik een biljard dollars gekregen, of een quintillion dollars. Kijk, het zit in mijn computer!” Probeer het nu eens uit te geven. Kijk wat er dan gebeurt! Probeer eens hoever je ermee kunt komen! Bush probeerde naar Paraguay te vluchten en ze hielden hem tegen. Zie wat er gebeurt als hij zijn zwarte kaart of iets anders gebruikt, en hij gaat naar een winkel en ze zeggen: “Sorry. Je kunt niets kopen”. Deze mensen zullen niets anders dan straatvuil zijn wanneer hun geld is bevroren. En het wordt bevroren.

  ER VINDEN NU VEEL ONDERHANDELINGEN PLAATS ACHTER DE SCHERMEN

  DW: Je beweert dat er echt overeenstemming is binnen het Pentagon over het tijdstip van de arrestaties en over het feit van massale arrestaties.
  BF: Ik weet het niet. Ik weet wel dat deze Pentagon-figuren me altijd vertelden dat ze in afwachting waren van de rechtszaak die hiertoe de opdracht zou geven. Nu hoor je veel … oké, het moment is daar. We begrijpen dat het systeem verrot en gebroken is, maar we weten niet precies wat er moet volgen. Er zijn veel onderhandelingen achter de schermen en er wordt gepraat en men loopt rond. Als dingen stilstaan, lijkt het vaak, jammergenoeg, dat er meer chaos moet komen voordat de geest van die mensen genoeg geconcentreerd is om te starten met te bouwen van nieuwe systemen, nieuwe akkoorden om deze planeet te delen.

  EEN VIJFTIG-VIJFTIG KLOOF TUSSEN HET ‘OOSTEN’ EN HET ‘WESTEN

  DW: Het basis (idee) dat ik zie als een werkend principe is dat Westerse en Aziatische samenlevingen moeten beginnen met een exacte 50 - 50 deal dat alles onderstreept wat wij bouwen aan de top van het oude systeem. Wij, Europeanen en Amerikanen, willen niet plotseling orders aannemen van Aziaten. En de Aziaten zijn het beu om de Europeanen te vertellen wat ze moeten doen. We hebben een forum nodig waar we overeenstemming kunnen bereiken. Wij beiden stemmen erin toe: “Ja, dat is een goed idee”. Een ruimtekolonie bouwen? “Ja, dat is prima”.

  WAAR PASSEN DE ISLAMITISCHE LANDEN IN HET GEHEEL?

  DW: Bij welke kant behoren de Islamitische landen in die 50/50?
  BF: De Islamitische landen behoren feitelijk bij ons, met uitzondering van een paar kolonies die nog door de cultisten worden gecontroleerd en voorwenden moslim te zijn. Eigenlijk zijn ze benauwd dat ze op dezelfde manier als Khadafi zullen eindigen en dus ‘houden ze hun hoofden laag’, maar fundamenteel behoren ze bij ons.
  DW: Oké.

  HELP DE JOODSE MENSEN DE CORRUPTIE VAN HET LEIDERSCHAP BEGRIJPEN

  BF: Wat we echt moeten doen is Joodse mensen leren beseffen dat hun leiders, veel van hen, een onderdeel waren van een krankzinnige sekte. Ze zouden die mensen niet meer namens hen, het volk, moeten laten spreken. Het zijn dezelfde mensen achter de Holocaust, weet je nog?
  DW: Juist. De wreedheid is te schrikwekkende voor de meeste mensen.
  BF: Precies. Daar rekenen ze op. Het is gewoon te groot, te afschuwelijk om dit zelfs maar te overwegen. Maar dit alles is bewijsbaar, weet je!
  DW: Juist.

  VERIFIEER HET PROCES OP AUTHENCITEIT

  DW: Er is nog een ding dat we moeten ophelderen voordat we dit interview beëindigen en dat is de presentatie van dit juridische document. Het advocatenkantoor dat op het document staat is Bleakley, Platt and Schmidt LLP, in White Plains, New York. De belangrijke advocaat hierachter is William H. Mulligan, Jr. Ik heb hun website bezocht. Het is beslist een heel bonafide advocatenkantoor. Ik heb ze nog niet gebeld, maar ik ben van plan Mulligan te bellen en hem te vragen of hij wil verifiëren of dit proces echt is.
  (DW: Ik belde Mulligan en sprak hem aan de telefoon. Val hem alsjeblieft niet lastig. Hij gaf een officieel, recorded verklaring via mijn collega Kimberley Jaeger die bevestigde dat het proces zuiver is, zoals je aan het eind van de MP3 van ons interview kunt horen)

  DIT DOCUMENT ZOU DE SCEPTICI MOETEN KUNNEN OVERTUIGEN

  DW: Het is een zeer ingewikkeld document. Het zit vol met getallen, documentatie en namen. Ik krijg nog steeds tonnen aan hatelijk commentaar van mensen in de richting van jullie.
  (DW: Betaalde bloggers … Water Leger actievoerders … we houden van jullie! Bedenk wat jullie aan het doen zijn en wie jullie steunen, als je hier ook wil blijven leven!)
  Ik hoop dat dit document veel zal bijdragen die zorgen te verlichten, want het is zeer uitgebreid.

  DE MENSEN ACHTER HET PROCES ZIJN NIET DE ENIGEN DIE DIT DOEN

  BF: Je moet je (dit) herinneren. De mensen achter het proces zijn een belangrijke groep in het Westen die een beweging steunen naar een meer gezond internationaal financieel systeem, maar het is niet de enige groep. Veel mensen weten dat er iets gedaan moet worden.

  ER HEERST CHAOS – MEN WEET NIET MEER WAT TE DOEN

  BF: Zoals ik zei, het is nu wel een toestand. Zoals ik het zie, is chaos de beste term om te beschrijven wat er nu gebeurt binnen het leiderscircuit van de Westerse wereld. Dit geldt tevens voor Japan. Er is veel verwarring. Men weet niet wat er nu moet gebeuren.

  DIT MOET EEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN OPEN, OPENBAAR DEBAT

  BF: He is belangrijk dat er een open debat komt en dat de waarheid wordt onthuld, zodat de mensen geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Ik denkt niet dat dit niet langer achter gesloten deuren moet gebeuren. Dit moet in een openbaar debat plaatsvinden. Als er mensen zijn die specifieke dingen hebben waarvan ze denken dat ik het bij het verkeerde eind heb of gek ben, dan zou ik dit graag willen beantwoorden. Ik wil niemand van laster beschuldigen, maar wanneer men met goede argumenten komt ben ik bereid naar hen te luisteren.

  BEPAALDE DELEN VAN HET JURIDISCH DOCUMENT BERUSTTEN OP BRONNEN UIT WIKIPEDIA

  DW: Terwijl ik veel tijd stak in het document, was mijn grootste zorg die ik op je forum publiceerde, dat zich in sectie 33 acht gerechtelijke uitspraken bevonden die betrekking hadden op het Wereld Economisch Forum. Toen ik me afvroeg of het document authentiek was, keek ik bij Wikipedia naar het Wereld Economisch Forum. De gerechtelijke uitspraken op Wikipedia waren bijna dezelfde als die in het juridisch document.
  BF: Zeker! Degene die het juridisch document schreef zei: “Oké. We weten dat het Davos Economisch Forum (erbij betrokken is) omdat zich daar een bandopname bevindt van een gesprek met Giancarlo Bruno, die het hoofd is van de financiële dienst van het Wereld Economisch Forum (die het bespreekt).” Dus we hebben het bewijs, forensisch bewijs, dat ze verbonden zijn. Maar dan (zeggen we) oké, wat is de betekenis van dat Wereld Economisch Forum eigenlijk? Dus de advocaat gaat naar Wikipedia en knipt en plakt acht gerechtelijke uitspraken. Zeker. Dat doen ze nu eenmaal. Zelfs advocaten kopiëren juridische documenten.

  HET OPHELDEREN VAN DE KWESTIE VAN HET ‘KANTOOR VAN INTERNATIONALE SCHATKIST CONTROLE’

  DW: De andere vergissing die ik publiekelijk maakte, die ik - dankzij jou - wil herstellen, was dat het document verwees naar het Kantoor van de Internationale Schatkist Controle. Ik las het document niet nauwkeurig genoeg, toen ik mijn commentaar schreef, om te zien dat in het juridisch document de rechtsgeldigheid van dit OITC en zijn connectie met het VN Handvest betwistte. Met andere woorden …zij vielen het OICT aan. Als je naar de OICT website kijkt, valt je het amateurisme ervan op. Ik moest daardoor mijn browser in een 32-bit mode herladen. De video’s waren gedaan in Power Point. Er staan talrijke grammaticale fouten op de website. Het is een grap!
  BF: Ja. Het is een aanfluiting. De man R.C. Dam, die bewust opgevoerd werd als degene die verantwoordelijk is, is de een of andere Cambodjaanse kerel. Hij is nu voortvluchtig. Men weet niet waar hij is. Hij werd opgeleid door CIA. Hij was slechts een stroman.

  EEN COMPLEXE, FINANCIËLE FRAUDE OP HOOG NIVEAU OP FIJI

  DW: Als je feitelijk zoekt op Wikipedia naar OITC, Office of International Treasury Control, lees je over deze massale fraude die deze mannen - die zich voordeden als OITC – die, naar men beweert, de plek is waar de gelijkheid van de banken op de wereld worden bijgehouden, op Fiji een fraude creëren. Zij gingen, naar men zegt, Fiji financieren met miljarden dollar – wat duidelijk niet plaatsvond. Elke conventionele oplichter zou ‘ballen’ moeten hebben om een heel land op die manier proberen te bedriegen!
  BF: Deze mannen beseften waarschijnlijk dat de mensen die feitelijk het financiële systeem controleren het systeem op fraude baseerden. Dus zij probeerden een stukje van de actie te pakken te krijgen. Zo vertaal ik het. Wat ik wil benadrukken is het feit dat, zelfs hoewel Keenan en Scott nu de volmacht hebben, zij niet belast horen te worden met de verantwoordelijkheid van het leiden van een planeet.
  (DW: Dat is niet wat zij willen of wat er van hen verwacht wordt, wat gebaseerd is op mijn gesprekken met hen)

  117 NATIES HEBBEN IN DE MONACO AKKOORDEN ERMEE INGESTEMD OM EEN NIEUW SYSTEEM OP TE ZETTEN

  BF: Wij hebben een open discussie nodig met veel mensen. Die discussie gaat plaatsvinden op het forum van 117 landen, de Monaco Akkoorden, die ermee hebben ingestemd een nieuw financieel systeem op te zetten. Wij moeten de G5 naties en hun satellietlanden zover krijgen dat ze aan die discussies gaan deelnemen, waardoor wij zo snel mogelijk nieuwe mondiale structuren krijgen om het corrupte en de verrotte VN, Wereldbank, BIS en IMF te vervangen door meer volksvertegenwoordigers van de mensen op Aarde. Ik bedoel niet een wereldregering. Ik bedoel een algemene serie regels voor de planeet die wij allen delen, de lucht die wij inademen en de oceanen die we allen gebruiken. Niet de een of andere controleweb van een gecentraliseerde Nieuwe Wereld Orde.
  DW: Absoluut!

  HOE STAAT HET MET HET TRIBUNAAL VAN DE MALEISISCHE OORLOGSMISDRIJVEN

  DW: Welnu, is het Maleisische tribunaal voor oorlogsmisdrijven die Bush en Blair van oorlogsmisdrijven beschuldigde, op de een of andere manier gerelateerd aan deze 117- landenalliantie?
  BF: Nee. Het is weer een ander signaal dat de mensheid ontwaakt, en ze zijn het beu om door deze criminele kliek te worden gecontroleerd. Maar, er is nog geen overeenstemming wat er verder moet gebeuren.

  ER IS STEUN VOOR EEN NIEUW ECONOMISCH PLANBUREAU

  BF: Ik kan hierover het volgende zeggen. Er is veel steun voor mijn idee voor een nieuw economisch planbureau om dingen te doen zoals het groen maken van de woestijnen en de oceanen weer te vullen met vis, en de milieuvernietiging te stoppen. Niet als een wereldregering, maar gewoon als groepen die grote, grootschalige en lange-termijn-projecten uitvoeren voor het welzijn van de volkeren en de levende organismen van deze planeet.
  DW: Ja. En ik denk dat veel mensen in deze groepen niet meer willen werken voor een slechte kerel. Ze willen het gezicht redden.
  BF: Precies. Ze willen allemaal de planeet redden, dus laten we ermee beginnen. Luister, ik moet gaan, maar bedankt voor dit gesprek.
  DW: Ik waardeer dit echt, Ben. Dit was een prachtig interview. Mijn gebeden en steun zijn voor jullie, mensen.

  HET JURIDISCH DOCUMENT GAF AAN DAT DE “OITC” FRAUDULEUS WAS … EN DIT GELDT OOK VOOR DE V.N.

  DW: Er was nog een ander ding dat ik nog even wil aansnijden – het Kantoor van de Internationale Schatkist Controle (OITC). En dat is dat ik een publiekelijk een foutieve verklaring gaf. Toen ik terugging en jouw document las, verklaarde ik duidelijk dat dit een frauduleuze organisatie was, maar dat de VN ook fout is vanwege het feit dat zij deze organisatie toestond succes te hebben zonder ooit publiekelijk hun vermeende rechten weerlegd te hebben.
  BF: Dat gebeurde omdat Ban Ki-Moon zelf, het hoofd van de VN, nu frauduleuze documenten gebruikt om te proberen de Afrikaanse landen over te nemen, precies zoals ze nu proberen dezelfde documenten te gebruiken om Europa over te nemen!
  DW: Allemachtig.
  BF: Oké? Hij citeert de ‘zeven families’ als zijn autoriteit. De zeven families zijn degenen die de Federal Reserve Board hebben gesticht. En zij bezitten geen autoriteit! Het zijn een stel oplichters en gangsters. En wij moeten ze er uitschoppen! Oké?
  DW: Heel erg bedankt, Ben.

  BEËINDIG DE ARMOEDE, STOP DE MILIEUVERNIETIGING EN CREËER EEN STAR TREK TOEKOMST

  BF: Ik wil niet eindigen met een vervelend slot. Wat we echt moeten doen is een eind maken aan de armoede, de milieuvernietiging stoppen en een schitterende nieuwe toekomst voor de planeet en de soorten hierop creëren.
  DW: Welnu, we staan allen achter je, en we kijken uit naar de volgende update. Heel erg bedankt, Ben.
  BF: Jij ook bedankt.
  DW: Oké. Zorg goed voor jezelf.
  (EINDE INTERVIEW)
  (Bron: David Wilcock)