Oorcorrectie

 

Algemene informatie over een Oorcorrectie

Over het algemeen spreekt men over flaporen, zeiloren of afstaande oren, deze komen veelvuldig voor. Een afwijkende oorvorm en/of oorstand zijn meestal het gevolg van een aangeboren afwijking van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Er bestaan veel verschillende vormen van oorafwijkingen.

Mogelijkheden

Flaporen en/of afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. De correctie kan al worden uitgevoerd vanaf 5-6 jaar. Dit is dan ook meestal de leeftijd waarop kinderen op negatieve wijze geconfronteerd worden met hun afwijking en zich ervan bewust worden. Het komt tevens ook steeds vaker voor dat er pas op latere leeftijd de wens tot een oorcorrectie ontstaat. Onze chirurgen leggen u uit wat voor een techniek er dient toegepast te worden om tot het beste resultaat te komen.

De behandeling van een Oorcorrectie

De uitvoering van een oorcorrectie duurt ongeveer een uur. De behandeling (oorcorrectie) vindt onder plaatselijke verdoving plaats, echter bij kinderen over het algemeen onder algehele anesthesie (narcose). Er wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt, afhankelijk van de afwijking wordt de daarbij behorende techniek toegepast. Het kraakbenige skelet van het oor wordt op een speciale manier behandeld en/of omgevouwen. Hierbij wordt over het algemeen tevens een stukje huid aan de achterzijde van het oor verwijderd en worden de wondjes met hechtingtjes gedicht.

Na afloop van een Oorcorrectie

Na afloop van de behandeling krijgt u een strak verband om uw hoofd wat een weekje moet blijven zitten. U kunt gedurende deze periode dan ook niet uw haren wassen. Als het verband eenmaal verwijderd is kan dit weer wel. Het is raadzaam om 's nachts voor een periode van vier/vijf weken een haarband te dragen ter bescherming van de oren. Overdag moet u tevens voorzichtig zijn met de oren. Het is verstandig en raadzaam om contactsporten vier tot vijf weken te vermijden. Het komt met enige regelmaat voor dat de oorschelpen nog zes tot acht weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven, dit zal echter geleidelijk aan verdwijnen.

Risico's & Complicaties bij een Oorcorrectie

Het rechtzetten van de oren heeft dezelfde risico's als elke andere medische ingreep. De wondjes kunnen eventueel gaan nabloeden en/of kan er een infectie optreden, echter komt dit bijna nooit voor.

Het resultaat van een Oorcorrectie

De resultaten van een oorcorrectie zijn over het algemeen goed te noemen. Echter is en blijft het kraakbeen een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Het is dus geen gegeven (garantie) dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, daarom kan dit nooit voor 100% worden gegarandeerd.

Tot slot

Als u een eventuele oorcorrectie overweegt om uw oren recht te laten zetten is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt uiteraard een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Bij een oorcorrectie komen de littekentjes achter het oor, en zijn daardoor over het algemeen onopvallend. Als u nog vragen heeft, is het beste deze alvast op te schrijven, zodat u deze niet kunt vergeten te stellen tijdens het desbetreffende consult