Liposculpture

LIPOSCULPTURE- LIPOSCULPTUUR-LIPOSUCTIE


VIBRASOFT LIPOSCULPTURE SMELT UW OVERTOLLIG VET DIRECT EN DEFINITIEF

 

Voor dames en heren die niet gelukkig zijn met hun figuur, er is nu de ideale oplossing:
Algemene informatie over een Liposculpture (Liposuctie) behandeling   Dikke dijen, heupen, love handels, buik, maag, bovenarmen en zelfs een dubbele onderkin kunnen op betrekkelijk eenvoudige en vooral snelle pijnloze manier verholpen worden.  Vibrasoft liposculpture (Liposuctie) is een hoog geperfectioneerde vorm van de intussen goed  ingeburgerde, maar verouderde liposuctie.  Verschil tussen Liposuctie en Liposculpture (Liposuctie)   Het grote verschil met de klassieke liposuctie is dat met deze nieuwe methode alleen  het vet wordt weggezogen. De verouderde techniek van de liposuctie beschadigt veelal omliggend weefsel en het bloedvatennet omdat men erg hard moet zuigen om het vet mee te krijgen.
Met de nieuwe Vibrasoft Liposculpture (Liposuctie) Techniek is er veel minder  zuigkracht nodig omdat het vet door het serum al is opgelost. Er doen zich relatief minder onderhuidse bloedingen en/of zware kneuzingen voor.
Tevens stimuleert de vibratie nieuwe aanmaak van collageen in de huid, zodat deze beter samentrekt en een strakkere resultaat geeft.  Er is minder nazorg nodig  en het is bijna pijnloos. Het resultaat is ook veel mooier.  Aan een gewone liposuctie houdt  de patiënt soms nog rare bobbels of golvingen over. Dat is met deze nieuwste techniek uitgesloten.   Voordelen van VibraSoft Liposculpture (Liposuctie)

• Minder schade door een selectieve, veilige behandeling:     alleen het vloeibaar gemaakte vet wordt verwijderd.     De bloedvaten en zenuwen blijven intact. • Geen risico op ribbelvorming (het zogenaamde golfplaateffect) • Het verwijderen van het vloeibare vet gebeurt subtieler. • Het werk van de plastisch chirurg is artistieker omdat hij het figuur optimaal    vorm  kan geven, u krijg dus een figuur op maat.    Vibrasoft Liposculture veroorzaakt een lifting van de huid,  afhankelijk van de kwaliteit van de huid en op om het even welke plaats van het lichaam, zelfs daar waar de huid broos en zeer fijn is.  Beste prijs kwaliteit verhouding   Centre Esthetique stelt dat u nergens dezelfde kwaliteit voor dezelfde (lage) prijs zal krijgen dan die wij u aanbieden.   Wij beweren dat u nergens dezelfde behandeling conform de kwaliteitsregels zoals wij die hanteren zult krijgen. Hieronder vindt u een "checklist" waaraan een privé-kliniek minimaal dient te voldoen.  Kijk en vergelijk met de door onze collega's aangeboden offertes!  • Uitvoerige mondelinge en schriftelijke informatie over de door u gewenste    en te ondergane behandeling.    U weet precies wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.    • Schriftelijke en medische goedkeuring door een gecertificeerde   en geregistreerde plastisch chirurg/arts.   • Een heldere, schriftelijke behandelingsovereenkomst / offerte, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.   • Achtergrondinformatie over de behandelend plastisch chirurg/arts en zijn expertise.   • Een schriftelijke behandelingsovereenkomst waarin precies staat vermeld wat u van    Centre Esthetique mag verwachten.   • Moderne behandelkamers voorzien van alles wat nodig en gewenst is en die          bovendien ruimschoots voldoen aan de eisen van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen.   • Al het te gebruiken instrumentarium en steriel materiaal wordt gesteriliseerd volgens   de strenge en hoge standaard van een gecertificeerde sterilisatieafdeling van een   ziekenhuis, conform de wettelijke eisen.   Onze Chirurgen 
Centre Esthetique werkt uitsluitend met erkende plastisch chirurgen/artsen,  die er bovendien gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van de  pijnloze Liposculpture (Liposuctie) behandeling.  Wij werken met de laatste nieuwe VibraSoft Liposculpture (Liposuctie) techniek waardoor u de behandeling ervaart als een soort onderhuidse massage die uw ontsierende vetophopingen doen verdwijnen.   De specialisten verbonden aan Centre Esthetique verrichten vele honderden behandelingen per jaar en hebben er inmiddels enkele duizenden tot volle tevredenheid uitgevoerd.  Met recht kunt u hen dus specialisten noemen.
Kies het beste voor uzelf.  Kies dus voor de vijf sterren-kwaliteit bij Centre Esthetique.
Het Consult

Tijdens dit consult komt alles ter sprake wat met de behandeling te maken heeft; welk resultaat u mag verwachten en de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en een duidelijke uitleg over de behandeling.
U heeft dit gesprek met een ervaren consulente plastische chirurgie  die al uw vragen kan beantwoorden en zal beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor de behandeling . De consulente zal vragen naar uw medische achtergrond en medicijngebruik en  of er geen  contra-indicaties zijn om de behandeling te ondergaan. Dit zal uitvoerig besproken worden met de behandelend arts.
De consulente zal  tevens vragen wat uw verwachtingen en wensen zijn.
U krijgt tijdens dit intakegesprek een vrijblijvende behandelovereenkomst mee die voorziet in een advies en offerte. Tevens krijgt u een medische vragenlijst mee die u dient in te vullen en te ondertekenen, deze zal tevens door de behandelend arts ter goedkeuring worden ondertekend.

De behandeling
Op de dag van de ingreep bent u verplicht u gewoon eten en drinken.  U dient 1 week voorafgaand aan de behandeling te stoppen met het nuttigen van alcohol.
De ingreep zal bij ons onder plaatselijke verdoving plaatsvinden . Een volledige narcose met alle nadelen is niet nodig vanwege de ervaring en behandelmethode van de behandelend arts.
Voorafgaand aan de behandeling wordt u gewogen en worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. De arts zal de te behandelen zones nauwkeurig aftekenen.  Na het desinfecteren zullen de plekken  waar de incisies gemaakt zullen worden  eerst door de arts worden verdoofd met behulp van kleine verdovende injecties.
Nadat de verdoving is ingewerkt , worden de incisies gemaakt. Met een dunne canule wordt vervolgens de infiltratievloeistof  ingespoten. Nadat de verdoving is ingewerkt kunnen de vetcellen op een subtiele wijze worden weggezogen .  De canules zijn aangesloten op een vacuümpomp waardoor het vet kan worden weggezogen. Het weggezogen vet wordt opgevangen in een zogenaamde vetbeker. Het wegzuigen van het vet wordt door de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen van de infiltratievloeistof kan door sommige mensen als onaangenaam worden ervaren.
Aan het einde van de behandeling vraagt de arts u te gaan staan zodat de arts het resultaat kan bekijken en eventueel nog kan ‘sculpturen’.
Na de behandeling worden de insteekopeningen met verband afgedekt en wordt u geholpen met het aantrekken van een elastische broek. Het dragen van deze elastische broek zorgt er  voor dat de huid zich weer kan aanhechten aan de spierlaag en er derhalve een egaal resultaat zal ontstaan. Tevens zal het de zwelling verminderen. De ingreep duurt afhankelijk van het aantal locaties gemiddeld 3 kwartier tot 1 uur. In verband met de risico’s kunnen wij per behandeling maximaal 3 zones behandelen. Indien u meerdere zones wilt laten behandelen zal dit in een vervolgbehandeling moeten plaatsvinden.

Na de ingreep
De incisies worden niet gehecht aangezien het herstel van binnenuit het mooist is en u derhalve bijna geen zichtbare  littekentjes overhoudt aan de ingreep. U zult na de behandeling de eerste uren nog last hebben van ‘nalekken ’van de infiltratievloeistof uit de insteekopeningetjes.  Deze vloeistof  vangen wij op door verbanden tussen de panty en huid aan te brengen, deze kunt uzelf thuis verschonen. Het is raadzaam om in de auto en thuis op een celstof matje te zitten en te liggen. Aangezien u een plaatselijke verdoving heeft gehad bent u direct weer mobiel en kunt u derhalve zelf naar huis rijden.  Vanwege de subtiele manier van wegzuigen van de vetcellen en het snelle herstel , is het voldoende de panty 2 weken dag- en nacht te dragen.
Napijn en Herstel
De verdoving werkt nog een paar uur door na de behandeling. U kunt wat ongemak ervaren veroorzaakt door de bloeduitstortingen en stijfheid , hiervoor kunt u een lichte pijnstiller als Paracetemol gebruiken.( géén aspirine).  Het behandelde gebied kan de eerste dagen gevoelig en blauw zijn, dit is een heel normaal verschijnsel. Het is raadzaam de eerste dagen veel water te drinken zodat u het overtollige vocht sneller kwijtraakt. Het is belangrijk in beweging te blijven zodat de spieren soepel blijven. De meeste zwellingen zullen na een aantal weken afnemen.  U kunt na 2 dagen uw normale werkzaamheden weer hervatten,

Resultaat
Het herstel na een liposculpture (Liposuctie) neemt tijd in beslag. U zult niet direct het resultaat zien aangezien het behandelde gebied gezwollen is. Na een aantal weken is de meeste zwelling verdwenen en zullen uw verbeterde contouren zichtbaar zijn. Het definitieve resultaat is voor de arts na 6 maanden goed te beoordelen.  Na 6 maanden neemt uzelf contact op met onze kliniek om een afspraak te maken voor de nacontrole. Tijdens deze nacontrole maakt de arts de na-foto’s  voor in uw medisch dossier.

Risico’s en complicaties
Zoals bij iedere operatie zijn er ook tijdens én na  een liposculpture (Liposuctie) risico’s, bijwerkingen en complicaties mogelijk zoals bijv. zwelling, bloeduitstortingen, infecties  en een tijdelijk doof gevoel van de huid. Ernstige complicaties zoals trombose komt zeer zelden voor aangezien u direct weer mobiel bent na de ingreep door de plaatselijke verdoving.
Wij danken u voor het in Centre Esthetique gestelde vertrouwen.  WAARSCHUWING
Er zijn veel klinieken die gebruik maken van zogenaamde cosmetische chirurgen.  Wij wijzen u erop dat dit geen beschermde titel is. Iedere huisarts mag zich  cosmetisch chirurg noemen.  Centre Esthetique werkt alleen samen met klinieken en ziekenhuizen waar gecertificeerde, geregistreerde plastische chirurgen/artsen met vele jaren ervaring op hun vakgebied aan zijn verbonden en die werken met de laatste nieuwe  Vibrasoft Liposculpture (Liposuctie) techniek waardoor u de behandeling ervaart als een soort onderhuidse massage die uw ontsierende vetophopingen doen verdwijnen.    Tot slot

Ook als u geen gebruik maakt van Centre Esthetique wensen wij u toch het beste bij het maken van uw keuze, bij deze een paar tips. • Let altijd goed op of u te maken hebt met een plastisch chirurg/arts met ruime ervaring   op zijn vakgebied en geen zogenaamde cosmetisch/esthetisch arts zonder ervaring. • Indien u met een ervaren plastische chirurg/arts te maken heeft controleer dan of   hij of zij staat ingeschreven in het B.I.G register in Den Haag.