S-Lift


Algemene informatie over een S-Lift
 

De facelift is een behandeling die al tientallen jaren wordt uitgevoerd, echter zijn er de laatste jaren vele technieken en methodes uitgewerkt zodat er een grote variëteit aan behandelingen is ontstaan. Een hiervan is de S-lift; dit is een minder invasieve behandeling als de bekende facelift. Deze ingreep bestaat uit het losmaken van de huid en het onderhuidse weefsel zodat deze strakgetrokken kan worden in de richting van de oren.
Het is een minder uitgebreide operatie als de volledige facelift (full-facelift). Deze behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De "S" van S-lift slaat op het S-vormige huidgedeelte direct vóór het oor, dat wordt weggesneden. Het litteken bevindt zich dus direct voor het oor
Wie is er geschikt (m/v) voor een S-lift?
Als men ouder wordt verminderd het onderhuidse vet in het gezicht. Het zakt dan als het ware naar de kaaklijn wat de bekende hangwangen oplevert. Dit geeft een veroudering aan het gezicht aangezien de mondhoeken naar beneden getrokken worden. Indien dit in licht mate aanwezig is kan een S-Lift of een beperkte facelift een oplossing bieden.

De Kraaiepootjes

Een S-lift herstelt echter niet de rimpels of plooien rondom de ogen en het voorhoofd, indien dit noodzakelijk of gewenst is, kan dit in een aanvullende behandeling plaatsvinden.
Indien u rookt is het raadzaam 2 weken voorafgaand aan de behandeling te stoppen met roken aangezien roken de wondgenezing kan verstoren en de huid minder doorbloed raakt.

Het Consult voor een S-lift

Tijdens het consult wordt uitvoerig besproken wat de voor- en nadelen zijn van een S-lift, wat uw klachten zijn en wat u mag verwachten van deze behandeling.

De behandeling van een S-lift

 

De S-Lift is een behandeling waarbij rimpels en huidplooien in uw gezicht worden gecorrigeerd. De huid van uw wangen wordt losgemaakt en strak getrokken in de richting van de haargrens boven en achter het oor. Ook het spiervlies wordt aangetrokken. Door deze techniek wordt het wangvet gelift naar de plaats waar het hoort. Hierdoor krijgt u weer een jonger en voller uiterlijk. De wonden worden afgedekt met een drukverband. Het is van belang dat indien u bloedverdunnende medicatie gebruikt dit altijd vooraf meldt. In overleg met uw behandelend arts dient men 10 dagen voorafgaand aan de behandeling te stoppen met de bloedverdunners.
 

Na afloop van de behandeling van een S-lift
 

Na de behandeling mag u onder begeleiding weer naar huis. Het is vanwege deze techniek dat de napijn zeer gering is. Indien er behoefte bestaat kunt u paracemol gebruiken. Het gezicht kan wat gezwollen en blauw zijn. Het is verstandig het behandelde gebied goed te koelen.De blauwe plekken en zwelling trekken na 1 week tot 10 dagen weg. De hechtingen worden na 1 week tijdens een nacontrole afspraak verwijderd. Het is raadzaam de eerste week na de behandeling het hoofdeinde van uw bed wat te verhogen. Het is niet toegestaan te bukken of te tillen.

Risico’s en complicaties van een S-Lift
 

Net als bij iedere behandeling kunnen er complicaties optreden in de vorm van bloeduitstortingen of een eventuele infectie. Het is altijd belangrijk deze risico’s vooraf goed te bespreken met de chirurg zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.