Dijbeenlift

 

Algemene informatie over een Dijbeenlift

Een overschot aan huid aan de binnen- en buitenkant van de bovenbenen kan het gevolg zijn van veroudering of vermagering. Er ontstaan plooien die uw lichaam ontsieren en tevens erg in de weg kunnen zitten bij het lopen.
Ondervindt u het als storend of heeft u er last van, dan kunt u een dijbeenlift overwegen. Het is echter wel een grote ingreep, waarbij de overtollige huid wordt verwijderd. In enkele gevallen wordt deze ingreep gecombineerd met een liposculpture behandeling om het teveel aan onderhuids vet te verwijderen.
Een dijbeenlift geeft ten alle tijde grote littekens, vanzelfsprekend doen onze ervaren plastisch chirurgen hun uiterste best deze littekens zoveel mogelijk in de bestaande huidplooien te laten vallen.

Het Consult voor een Dijbeenlift

Tijdens een eerste consult komt alles aan de orde wat van belang is en met de behandeling te maken heeft. Welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode daarna.
Tijdens het consult bekijkt de plastische chirurg of u geschikt bent voor een dijbeencorrectie. De chirurg zal u vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunners dient u minimaal een week voor de behandeling te stoppen. De chirurg zal u tevens vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Vervolgens kan dan worden aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En wordt tevens bekeken of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn.
Onze consulenten geven u verder aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de nacontroles. Neemt u het besluit om tot een behandeling over te gaan, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die door u wordt ondertekend.

De behandeling van een Dijbeenlift

Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor uw medisch dossier. Als eerste tekent de chirurg nauwkeurig af hoeveel huid er verwijderd dient worden. Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de onderliggende vet- en spierlagen, het teveel aan huid wordt verwijderd en eventueel wordt het teveel aan vet door middel van liposculpture weggezogen. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.
Anesthesie / Narcose / Verdoving bij een dijbeenlift
Een dijbeenlift wordt altijd uitgevoerd onder algehele anesthesie (narcose) door een ervaren plastisch chirurg. Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat onze chirurgen met speciale narcosemiddelen werken die voorkomen dat u zich niet lekker voelt of misselijk bent na de narcose. Tot aan het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na afloop van de behandeling van een dijbeenlift

Wanneer u ontwaakt uit uw narcose kunt u zich wat slap en/of moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per cliënt U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is over het algemeen al na enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, echter mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.
U kunt na de operatie wat last van napijn hebben door de zwelling en/of bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller als paracetamol hiervoor voldoende.

Napijn en herstel bij een dijbeenlift

U zal de eerste week gedurende 24 uur per dag een elastisch kleefpleisterverband moeten dragen. Veel van onze cliënten beschrijven dit verband als ongemakkelijk. Daarna nog een periode van zes weken een elastische broek of steunpanty dragen, dit tegen de zwelling. U krijgt tevens medicatie voorgeschreven. Over het algemeen neemt de zwelling na de derde dag pas af.
De dag na de ingreep mag er alweer kort gedoucht worden, echter moet u er wel voor zorgdragen dat het verband niet nat wordt. Na de eerste week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag echter niet te heet zijn, omdat daardoor de behandelde gebieden onnodig kunnen zwellen.
Na een dijbeenlift is het raadzaam en verplicht een weekje rust te nemen. De eerste dagen zal het lopen en zitten wat lastig zijn. Na de eerste week mag u weer lichte werkzaamheden uitvoeren waarbij u echter niet teveel hoeft te lopen. Met zware lichamelijke inspanning en/of zwaar tillen moet u minimaal een vier weken mee wachten. Probeer zo veel mogelijk zware inspanning de eerste weken te vermijden. Het is belangrijk dat er de eerste weken geen druk of spanning op uw bovenbenen komt te staan. Over het algemeen is het ongemak groter dan de pijn. Een week na de behandeling komt u op nacontrole om de hechtingen te laten verwijderen. De onderhuidse oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. De zwellingen nemen gemiddeld tussen de twee tot zes weken af. De meeste cliënten die een dijbeenlift hebben ondergaan kunnen na twee weken weer aan het werk en zijn na een periode van zes weken weer volledig actief.
In de eerste maanden kunnen de littekens nogal rood van kleur zijn, echter na deze periode zullen ze meer en meer de kleur van de huid gaan aannemen en steeds minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de littekens rechtstreeks aan de zon bloot te stellen kunnen deze inbranden en daardoor voor altijd zichtbaar blijven. Hou de littekens zo veel mogelijk bedekt en/of smeer ze dik in met een hoge beschermingsfactor. Na het eerste jaar is het verstandig om de littekens regelmatig aan de zon bloot te stellen, hierdoor worden deze minder zichtbaar.

Resultaat na een dijbeenlift

Heeft u een reële verwachting van het eindresultaat, de behandeling geeft ten alle tijde een duidelijk zichtbare en voelbare verbetering.
Pas wanneer de zwellingen grotendeels zijn verdwenen kunt u het resultaat het beste beoordelen. Het uiteindelijke resultaat zal echter pas zichtbaar zijn nadat de operatiewonden en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn, Dit zal pas na ongeveer een jaar na de operatie zijn.
De incisies (insneden) die gemaakt worden om een dijbeenlift te kunnen uitvoeren worden na het verwijderen van het overschot aan huid zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden zoveel mogelijk verborgen in de bestaande liesplooi en lopen soms door tot halverwege de binnenzijde van het bovenbeen, ze zijn dus over het algemeen vooral zichtbaar aan de binnen- en achterkant van het bovenbeen. In de eerste maanden na de behandeling kunnen de littekens nogal rood en vurig zijn. Echter zullen deze hierna meer en meer de kleur van de huid gaan aannemen. Tijdens de eindcontrole worden er wederom foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Risico's en complicaties bij een dijbeenlift

Als eerste is het raadzaam om enkele weken voor en na de behandeling te stoppen met roken.
Net als bij de meeste medische ingrepen bestaat er het risico van een allergische reactie op verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen en/of pleisters. Het is echter mogelijk, ondanks het feit dat er steriel wordt gewerkt er een kleine kans is dat er een infectie ontstaat. De kans hierop is echter klein, gemiddeld tussen de 1 en 2%.
Bij iedere grote medische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. In enkele gevallen is er sprake van een verstoorde wondgenezing en/of een nabloeding. Zeldzamere risico's bij een dijbeenlift kunnen zijn; beschadiging van de zenuwen in het been, asymmetrie, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en/of blijvende gevoelloosheid in een gedeelte.